• Sākums >
  • Apdraudēto augu sugu dzīvotspējas analīze in un ex situ

Apdraudēto augu sugu dzīvotspējas analīze in un ex situ

Reģ Nr. 1-08/129/2016

Projekta mērķis

Apdraudēto - izzūdošo un sarūkošo augu sugu populāciju dzīvotspējas novērtējums in situ salīdzinājumā ar in vitro iegūtajiem un Nacionālajā botāniskajā dārzā (NBD) adaptētajiem augiem. Sugu ilgstošas in vitro uzturēšanas lietderības izvērtējums.

Projekta uzdevumi

1. Veikt ar dzīvotspēju saistīto struktūru mērījumus sugu īpatņiem no ex vitro un NBD adaptētajiem augiem un salīdzināt šos rādītājus ar augiem in situ; augtenes raksturojums; 2. Ievākt sēklas no ex vitro un NBD kolekcijās augošajiem augiem un atradnēs dabā Latvijas teritorijā dzīvotspējas testa veikšanai; 3. Novērtēt sēklu daudzumu un noteikt sēklu dzīvotspēju ievāktajām sēklām atbilstoši katrai sugai (jūrmalas pienzāle Glaux maritima L., dzeltenā akmeņlauzīte Saxifraga hirculus L., zemeņu āboliņš Trifolium fragiferum L.(visas trīs 1.apdraudētības kategorijas sugas), Ruiša pūķgalve Dracocephalum ruyschiana L. (2.kategorijas suga)) (visas sugas iekļautas MK noteikumos Nr.396 aizsargājamo sugu sarakstā). 4. Daļa sēklu atstāt stratifikācijai, lai iekārtotu sēklu dīgšanas eksperimentu.

Projekta rezultāti

1. Veikti morfoloģiskie mērījumi, konstatēts sēklu daudzums un kvalitāte, to dzīvotspēja, aprobējot testa metodi in vitro iegūtiem un NBD adaptētajiem augiem un augiem in situ katrai sugai, raksturota augtene; 2. Aktualizēta informācija par sugu atradņu stāvokli īpaši aizsargājamās dabas teritorijās; 3. Izejot no šiem konkrētajiem rezultātiem, tiks salīdzinātas gan izzūdošo augu sugu populācijas in situ, gan NBD adaptēto augu ģeneratīvās pavairošanās iespējas, kas ir viens no būtiskākiem faktoriem sugas izdzīvošanā; 4. Sēklu dzīvotspējas rādītāji kalpos kā kritēriji katras sugas in vitro uzturēšanas lietderībai: sugas ar labu sēklu ražu un sēklu dzīvotspēju, kurām ir izstrādāts in vitro kultivēšanas protokols, ieteicams paralēli in situ uzturēt tikai NBD āra kolekcijās, tādējādi ievērojami samazinot uzturēšanas izmaksas. 5. Iegūtā informācija tiks apkopota, izanalizēta un iesniegta sadarbības partnerim – DAP.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.11.2016
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 3 918.66 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 918.66 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 918.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.