• Sākums >
  • Virtuālā asistenta izveide

Virtuālā asistenta izveide

Reģ Nr. 1-08/125/2020

Projekta mērķis

Projekta mērķis: virtuālā asistenta klimata pārmaiņu jomā satura attīstīšana un komunikāciju plāna izstrāde. Neskatoties uz pārliecinošiem pierādījumiem par klimata pārmaiņām un to negatīvo ietekmi uz vidi, klimatu un cilvēku veselību, daudzi Latvijas iedzīvotāji joprojām nav pietiekami informēti par klimata pārmaiņām, to radītajiem riskiem, kā arī veicamajām rīcībām to mazināšanai. Sabiedrības izglītošana un izpratnes par vides aizsardzību un klimata pārmaiņu procesiem veidošana ir viens no nozīmīgākajiem pasākumiem, kā palielināt ieinteresētību un motivāciju iedzīvotājiem iesaistīties ar klimata pārmaiņām saistīto jautājumu risināšanā un ir viena no paredzētajām aktivitātēm esošajās Vides politikas pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam. ES kopējā un arī Latvijas nacionālā virzība uz klimatneitralitātes sasniegšanu 2050.gadā jāīsteno ne tikai caur tehnoloģiskajiem risinājumiem, bet arī iedzīvotāju dzīvesveida maiņu. Latvijas virtuālais asistents varētu kļūt par efektīvu rīku sabiedrības informēšanai un dzīvesveida maiņas veicināšanai. Virtuālais asistents paredzēts kā interaktīvs rīks sabiedrības informēšanai par klimata pārmaiņām, t.sk. vides aspektiem, kas ir ar to saistīti. Virtuālais asistents ir datorprogramma, kas komunicē vienkāršā un saprotamā valodā, atbildot uz jautājumiem un iesaistot lietotājus konkrētās darbībās. Virtuālais asistents sniedz iespēju automatizēt atbilžu sniegšanu uz standarta jautājumiem, tādā veidā atslogojot darbiniekus un ļaujot tiem koncentrēties uz sarežģītākiem jautājumiem. Vairākās Latvijas valsts iestādēs, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestā un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā jau izveidoti un veiksmīgi tiek izmantoti virtuālie asistenti. Aptverot konkrētas tēmas, virtuālā asistenta uzdevums ir informācijas sniegšana atbildot uz lietotāju jautājumiem par klimata pārmaiņām, to mazināšanu un pielāgošanos tām, kā arī uzvedības maiņas stimulēšana caur modernu tiešsaistes izglītošanu. Virtuālā asistenta mērķauditorija – visa vecuma cilvēku grupas, īpaši skolēni un jaunieši līdz 25 gadiem, mājsaimniecības, pašvaldību pārstāvji un komersanti.

Projekta uzdevumi

Nepieciešamās aktivitātes veiksmīgai virtuālā asistenta attīstīšanai un ieviešanai: 1.Virtuālā asistenta komunikācijas plāna izstrāde. Aktivitātes ietvaros plānots izstrādāt čatbota koncepciju, vizuālo tēlu un komunikācijas rīkus tā veiksmīgai ieviešanai nacionālā līmenī, lai nodrošinātu efektīvākos virtuālā asistenta prezentēšanas un iedzīvināšanas veidus, kā arī definētu virtuālā asistenta saturā iekļauto tematiku; 2.Virtuālā asistenta satura izstrāde (jautājumu un atbilžu formā) atbilstoši izstrādātajam komunikācijas plānam. Aktivitātes ietvaros plānots attīstīt virtuālā asistenta saturisko tēlu, papildināt esošo zināšanu saturu čatbota izveides platformā.

Projekta rezultāti

1.Virtuālā asistenta komunikācijas plāna izstrāde. Aktivitātes ietvaros plānots izstrādāt čatbota koncepciju, vizuālo tēlu un komunikācijas rīkus tā veiksmīgai ieviešanai nacionālā līmenī, lai nodrošinātu efektīvākos virtuālā asistenta prezentēšanas un iedzīvināšanas veidus, kā arī definētu virtuālā asistenta saturā iekļauto tematiku; 2.Virtuālā asistenta satura izstrāde (jautājumu un atbilžu formā) atbilstoši izstrādātajam komunikācijas plānam. Aktivitātes ietvaros plānots attīstīt virtuālā asistenta saturisko tēlu, papildināt esošo zināšanu saturu čatbota izveides platformā.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2020
Īstenotājs VARAM Vides aizsardzības departaments
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 18 029.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 029.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 029.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.