• Sākums >
  • Tematisks pielikums Vide mums, mēs videi

Tematisks pielikums Vide mums, mēs videi

Reģ Nr. 1-08/125/2016

Projekta mērķis

Projekts paredz izdot Viduskurzemes laikraksta Kurzemnieks tematisku pielikumu Vide mums, mēs videi.

Projekta uzdevumi

1. Vērst uzmanību uz vides problēmām, skaidrot ceļus, kā tās risināmas, iesaistot gan atbildīgās personas, gan pašus iedzīvotājus; rosināt diskusijas. 2. Atspoguļot aktuālākās tēmas saistībā ar vides saudzēšanu un dabas vērtību saglabāšanu. 3. Izglītot auditoriju šajos jautājumos, publicējot pozitīvo pieredzi, cilvēku dzīvesstāstus, kā dzīvot pēc iespējas zaļāk, veselīgāk, ekoloģiskāk. 4. Sadarbībā ar novadu ekoskolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī mazpulcēniem iesaistīties un atspoguļot skolēnu un bērnu aktivitātes, sakopšanas talkas, rīkot izglītojošus erudīcijas konkursus par vides tēmām. 5. Popularizēt velodienas, upju tīrīšanas un citas akcijas, piesaistot arvien vairāk cilvēku atbildīgam un veselīgam dzīvesveidam.

Projekta rezultāti

1.Projekta gaitā tiks publicēti 6 tematiskie pielikumi Vide mums, mēs videi. 2. 6 tematiskie pielikumi Vide mums, mēs videi tiks ievietoti arī www.kurzemnieks.lv portālā. 3. Sadarbībā ar Kurzemnieka Jauno žurnālistu skolu tiks organizēta lasītāju aptauja, noskaidrojot aktuālākās vides aizsardzības problēmas un ieteikumus to risināšanai, kā arī ielu intervijās jautājot, vai pielikumos risināmās tēmas likušas aizdomāties/mainīt savu rīcību. ...

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.12.2016
Īstenotājs Jaunais kurzemnieks
Kuldīga, 1905.gada iela 19, LV-3301
Projekta kopējās izmaksas 3 925.81 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 979.25 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 979.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.