• Sākums >
  • Esošo piesārņojošo darbību izvērtējums

Esošo piesārņojošo darbību izvērtējums

Reģ Nr. 1-08/120/2020

Projekta mērķis

Pasākums nepieciešams, lai veicinātu piesārņojošu darbību izvērtēšanu: 1. Esošais piesārņojošo darbību sadalījums B un C kategorijās ir spēkā kopš 2002.gada, līdz ar to ir nepieciešamība pārskatīt esošo iedalījumu, izvērtējot piesārņojošās darbības pēc to radītā piesāņojuma un ietekmes uz vidi. Attiecīgi būtu nepieciešams atjaunināt piesārņojošo darbību sarakstu, izslēdzot darbības, kuru radītais piesārņojums ir laika gaitā būtiski samazinājies, kā arī iespējams pievienot jaunas darbības, kuras rada ievērojamu piesārņojumu. Pasākuma mērķis: 1.1) Izvērtēt esošo A, B un C kategorijas darbību iedalījumu (pēc radītajām emisijām un atkritumu daudzuma), 1.2) apkopot citu valstu pieredzi par piesārņojošo darbību iedalījumu 1.3) izstrādāt rekomendācijas jaunam B un C kategorijas piesārņojošo darbību iedalījumam. 2. Biomasas kurināmais Latvijā mājsaimniecību apkurē tiek ļoti plaši izmantots - 73 % no apkures iekārtām izmanto tieši biomasu. Valsts līmenī 53 % no visām smalko daļiņu emisijām rada tieši mājsaimniecības izmantotās apkures iekārtas, benz(a)pirēnam – 73%. Turklāt benz(a)pirēna paaugstinātas koncentrācijas konstatētas gan Rīgas, gan arī Liepājas gaisa kvalitātes mērījumu stacijās. Rīgā mājsaimniecību apkure uzskatāma par galveno daļiņu PM10 piesārņojuma avotu un rada ~ 55 % no kopējām emisijām. Mājsaimniecību radītais piesārņojums ziemas periodā raksturīgs vairākos Rīgas mikrorajonos, kur ir privātmāju apkure (Pārdaugavā, Čiekurkalnā, Maskavas forštatē, Dārzciemā, Mežaparkā, Purvciemā, Brasā, Vecāķos, Vecdaugavā u.t.t.). Darbības programma Latvijai 2021.-2027. gadam ietvaro investīcijas plānotas arī gaisa kvalitātes rādītājus uzlabošanai pilsētās un blīvi apdzīvotās vietās – atbilstoši Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānam 2020.–2030.gadam , PVO rekomendētais daļiņu PM2,5 un daļiņu PM10 līmenis tiek pārsniegts Rīgā, Liepājā un Rēzeknē. Gaisa piesārņojuma pārsniegumi atsevišķās teritorijās konstatēti arī smalkajām daļiņām, slāpekļa dioksīdam, benzolam un benz(a)pirēnam. Gaisa kvalitātes jautājumi jāskata arī integratīvi ar klimata aspektiem, t.i., svarīgi veicināt AER izmantošanu, kā arī tehnoloģiju, kas nerada emisijas un gaisa piesārņojumu, vai veikt kompensējošus pasākumus gaisa kvalitātes uzlabošanai. Lai sagatavotu dokumentāciju darbības programmas ieviešanai nepieciešams veikt tirgus izpēti par pieejamiem katliem mājsaimniecībām.

Projekta uzdevumi

1. Veikt pētījumu, nodrošinot B un C kategorijas piesārņojošo darbību saraksta aktualizēšanu atbilstoši šodienas situācijai: 1) izvērtēt esošo piesārņojošo darbību sarakstu, veikt salīdzinājumu starp A kategorijas (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES (24.11.2010.) par rūpnieciskajām emisijām), B kategorijas un C kategorijas piesārņojošām darbībām, salīdzīnāt ietvertās darbības un to robežsliekšņus; 2) apkopot un analizēt citu valstu pieeju piesārņojošo darbību iedalījumā; 3) analizēt ešoso piesārņojošo darbību radīto ietekmi uz vidi (radītās emisijas, atkritumu daudzums utt.); 4) izstrādāt rekomendācijas jaunam B un C kategorijas piesārņojošo vielu sarakstam (ietverot pamatojumu darbību svītrošanai, vai iekļaušanai papildus). 2. Veikt tirgus izpēti Darbības programmas Latvijai 2021.-2027.gadam.

Projekta rezultāti

1. Veikt pētījumu, nodrošinot B un C kategorijas piesārņojošo darbību saraksta aktualizēšanu atbilstoši šodienas situācijai: 1) izvērtēt esošo piesārņojošo darbību sarakstu, veikt salīdzinājumu starp A kategorijas (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES (24.11.2010.) par rūpnieciskajām emisijām), B kategorijas un C kategorijas piesārņojošām darbībām, salīdzīnāt ietvertās darbības un to robežsliekšņus; 2) apkopot un analizēt citu valstu pieeju piesārņojošo darbību iedalījumā; 3) analizēt ešoso piesārņojošo darbību radīto ietekmi uz vidi (radītās emisijas, atkritumu daudzums utt.); 4) izstrādāt rekomendācijas jaunam B un C kategorijas piesārņojošo vielu sarakstam (ietverot pamatojumu darbību svītrošanai, vai iekļaušanai papildus). 2. Veikt tirgus izpēti Darbības programmas Latvijai 2021.-2027.gadam.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2020
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 23 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 23 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 862.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.