• Sākums >
  • Teritoriju iedalījuma zonās/kategorijās, atkarībā no augsnes piesārņojuma pakāpes, izstrāde un Latvijas augsnes un grunts kvalitātes normatīvu pārskatīšana.

Teritoriju iedalījuma zonās/kategorijās, atkarībā no augsnes piesārņojuma pakāpes, izstrāde un Latvijas augsnes un grunts kvalitātes normatīvu pārskatīšana.

Reģ Nr. 1-08/11/2020

Projekta mērķis

Pasākums risina Valsts vides dienesta aktualizētu problēmu par nepieciešamību pārskatīt novecojušos Latvijas augsnes un grunts kvalitātes normatīvus, kas izstrādāti 2001.gadā, un par nepieciešamību izstrādāt iespējamos teritoriju izmantošanas veidus pēc sanācijas, atbilstoši piešķirtajām kategorijām, tādējādi novēršot iespējamo kaitējumu cilvēku veselībai un videi, kā arī paredzot iespēju sanētās teritorijas un reģenerēto augsni atgriezt saimnieciskajā apritē, nākotnē nodrošinot ilgtspējīgu piesārņotu teritoriju pārvaldību Latvijā, atbilstoši citu valstu labākajai praksei. Pasākuma mērķis: 1) Pārskatīt un aktualizēt augsnes un grunts kvalitātes normatīvus atbilstoši pašreizējai situācijai un citu valstu labākajai praksei; 2) Izstrādāt rekomendācijas un kritērijus teritoriju kategorizēšanai, atkarībā no augsnes piesārņojuma pakāpes un iespējamajiem turpmākiem teritoriju/augsnes izmantošanas veidiem pēc sanācijas/reģenerācijas.

Projekta uzdevumi

Veikt pētījumu, nodrošinot Latvijas augsnes un grunts kvalitātes normatīvu aktualizēšanu atbilstoši citu valstu labākajai praksei: 1) izstrādāt rekomendācijas pašreiz spēkā esošā normatīvā regulējuma papildināšanai ar teritoriju iedalījumu zonās/kategorijās, atkarībā no augsnes piesārņojuma pakāpes un iespējamajiem teritoriju/augsnes izmantošanas veidiem pēc sanācijas/reģenerācijas, atbilstoši piešķirtajām kategorijām; 2) izstrādāt prasības piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu izpētei (ģeoekoloģiskajai izpētei), tai skaitā rekomendācijas alternatīvu augsnes un grunts kvalitātes paraugu ņemšanas metožu pielietošanai kas nodrošinātu objektīvu izpētāmās teritorijas piesārņotības līmeņa raksturojumu, ietverot arī kritērijus, pēc kādiem tiek izvērtēti iegūto paraugu analīžu rezultāti; 3) izstrādāt rekomendācijas pašreiz spēkā esošajā normatīvajā regulējumā iekļauto prasību pilnveidošanai, ņemot vērā 1. un 2. uzdevuma rezultātus, kā arī aktualizēt regulējuma pielikumos iekļautos augsnes un grunts kvalitātes parametrus/vielas un atbilstošos normatīvus; 4) veikt paraugus (līdz 20) no būtiskajām zemes izmantošanas grupām.

Projekta rezultāti

Veikt pētījumu, nodrošinot Latvijas augsnes un grunts kvalitātes normatīvu aktualizēšanu atbilstoši citu valstu labākajai praksei: 1) izstrādāt rekomendācijas pašreiz spēkā esošā normatīvā regulējuma papildināšanai ar teritoriju iedalījumu zonās/kategorijās, atkarībā no augsnes piesārņojuma pakāpes un iespējamajiem teritoriju/augsnes izmantošanas veidiem pēc sanācijas/reģenerācijas, atbilstoši piešķirtajām kategorijām; 2) izstrādāt prasības piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu izpētei (ģeoekoloģiskajai izpētei), tai skaitā rekomendācijas alternatīvu augsnes un grunts kvalitātes paraugu ņemšanas metožu pielietošanai kas nodrošinātu objektīvu izpētāmās teritorijas piesārņotības līmeņa raksturojumu, ietverot arī kritērijus, pēc kādiem tiek izvērtēti iegūto paraugu analīžu rezultāti; 3) izstrādāt rekomendācijas pašreiz spēkā esošajā normatīvajā regulējumā iekļauto prasību pilnveidošanai, ņemot vērā 1. un 2. uzdevuma rezultātus, kā arī aktualizēt regulējuma pielikumos iekļautos augsnes un grunts kvalitātes parametrus/vielas un atbilstošos normatīvus; 4) veikt paraugus (līdz 20) no būtiskajām zemes izmantošanas grupām.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2020
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 31 780.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 31 780.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 965.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.