• Sākums >
  • Pasākumi ūdeņu pārvaldības sistēmas pilnveidei

Pasākumi ūdeņu pārvaldības sistēmas pilnveidei

Reģ Nr. 1-08/116/2020

Projekta mērķis

Nodrošināt virszemes un pazemes ūdeņu stāvokļa uzlabošanos un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar Direktīvas 2006/118/EK prasībām.

Projekta uzdevumi

1) veikt piesārņojošo vielu tendenču (t.sk. atgriezenisko tendenču) novērtēšanu un tendenču maiņas sākumpunkta noteikšanu riska pazemes ūdensobjektos, adaptējot Latvijas situācijai piemērotāko metodi; 2) veikt izmaksu izvērtējumu par atkārtotu notekūdeņu izmantošanas lauksaimniecības zemju apūdeņošanai rentabilitāti un faktoriem, kas ietekmē un rada izmaksas; 3) sagatavot priekšlikumus Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma regulējumam par pakalpojumu blakuslietotāja pienākumiem un tiesībām; 4) izstrādāt priekšlikumus grozījumiem Ūdens apsaimniekošanas likuma regulējumā un saistītajos normatīvajos aktos, lai īstenotu sistēmiskās izmaiņas ūdeņu pārvaldībā.

Projekta rezultāti

1) veikt piesārņojošo vielu tendenču (t.sk. atgriezenisko tendenču) novērtēšanu un tendenču maiņas sākumpunkta noteikšanu riska pazemes ūdensobjektos, adaptējot Latvijas situācijai piemērotāko metodi; 2) veikt izmaksu izvērtējumu par atkārtotu notekūdeņu izmantošanas lauksaimniecības zemju apūdeņošanai rentabilitāti un faktoriem, kas ietekmē un rada izmaksas; 3) sagatavot priekšlikumus Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma regulējumam par pakalpojumu blakuslietotāja pienākumiem un tiesībām; 4) izstrādāt priekšlikumus grozījumiem Ūdens apsaimniekošanas likuma regulējumā un saistītajos normatīvajos aktos, lai īstenotu sistēmiskās izmaiņas ūdeņu pārvaldībā.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2020
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 18 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 276.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.