• Sākums >
  • Aptaujas izstrāde un veikšana ūdenssaimniecībā izmantoto komercuzskaites mēraparātu precizitātes un to ietekmējošo faktoru novērtēšanai Latvijas teritorijā

Aptaujas izstrāde un veikšana ūdenssaimniecībā izmantoto komercuzskaites mēraparātu precizitātes un to ietekmējošo faktoru novērtēšanai Latvijas teritorijā

Reģ Nr. 1-08/114/2022

Projekta mērķis

Izstrādāt un veikt aptauju visās pašvaldībās par ūdenssaimniecībā izmantoto komercuzskaites mēraparātu precizitāti un to ietekmējošajiem faktoriem. Jo ministrijai ir nepieciešams izvērtēt iespēju noteikt normatīvajos aktos ūdensapgādes pakalpojuma sniedzējam pienākumu nodrošināt ūdens filtru pirms komercuzskaites mēraparāta, kas aizsargātu komercuzskaites mēraparātu no aizsērēšanas un tādējādi nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem piegādātā ūdens daudzuma precīzāku uzskaiti.

Projekta uzdevumi

1. Līguma slēgšana par “Aptaujas izstāde un veikšana ūdenssaimniecībā izmantoto komercuzskaites mēraparātu precizitātes un to ietekmējošo faktoru novēršanai Latvijas teritorijā”. 2. Izstrādāt aptaujas anketu un veikt visu pašvaldību sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju anketēšanu par komercuzskaites mēraparātu precizitāti. 3. Aptaujā iegūtās informācijas apkopojums un izvērtējums par ūdenssaimniecībās izmantoto komercuzskaites mēraparātu precizitāti.

Projekta rezultāti

1. Ar SIA “Analītisko pētījumu un stratēģijas laboratorija”, noslēgts līgums Nr. IL/31/2022, ņemot vērā iepriekš veiktas tirgus izpētes darba uzdevumu pakalpojuma izpildei. 2. Izpildītāja sagatavota un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegta izstrādāta aptauja un pašvaldību sniegtā informācija par aptaujā iekļautajiem jautājumiem. 3. Izpildītāja sagatavots un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts izvērtējums un secinājumi par aptaujā iegūto informāciju.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 5 167.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 167.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 167.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.