Vides diena

Reģ Nr. 1-08/111/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir popularizēt Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas uzdevumu – vadlīniju „Atbildīgs dzīvesveids” laikrakstā „Diena”, publicējot un akcentējot rakstus par sekojošām tēmām: 1) „Atbildīgs un videi draudzīgs dzīvesveids”. Minētais saturs ir paredzēts 2016. gada maija mēnesī un jūnija mēnesī (publikāciju datumi uzskaitīti saturiskajā koncepcijā un pieteikuma sadaļā – projekta rezultāti). Tēma atsevišķi sadalās sekojošās vispārējās apakštēmās: (a) bioloģiskā lauksaimniecība, ekoproduktu ražošana, marķēšana un ekoproduktu vieta tirgū; (b) konkrētu Latvijas iedzīvotāju, kuri izvēlējušies videi draudzīgu dzīvesveidu, pieredze, ieteikumi, secinājumi. Ir paredzēts daudzpusīgāks saturs, popularizējot lasītājiem patiesības par daudzveidīgām un dažādām zaļā dzīvesveida iespējām, ko katrs iedzīvotājs varētu izmantot ikdienā savā mājsaimniecībā, par bioloģisku saimniekošanu, ekoloģisku pārtiku, veselīgu mājražošanu, atpūtu, ieradumiem, par aktīvu dzīvesveidu utml., kas kopumā veicinātu izpratni par vides situāciju, nepieciešamību to uzlabot, aizsargāt un saglabāt - personas ietekmi uz vidi un veselīgas vides ietekmi uz personu un tās veselību (dzīvesveidu) (mērķis). Ņemot vērā, ka saturs paredzēts atpūtas sezonas sākumā, tas ir īpaši aktuāls un interesants lasītājiem. 2) „Dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamība” - reportāža par konkrētas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas apsaimniekošanu un attīstību kādā no Latvijas reģioniem. Minētais saturs ir paredzēts 2016. gada jūlija mēnesī un augusta mēnesī (publikāciju datumi uzskaitīti saturiskajā koncepcijā un pieteikuma sadaļā – projekta rezultāti). Kopsakarā ar to, ka saturs paredzēts vasaras vīdu un tās izskaņā, proti, periodā, kad iedzīvotāji atpūšas un aktīvi ceļo pa Latvijas teritoriju, satura mērķis ir arī informēt lasītājus par dabas objektiem un vides kvalitāti, piesaistot lasītājus izbaudīt dabas vērtības, kas savukārt veicinās lasītāju izprati par Dabas vērtības saglabāšanas nepieciešamību. Saturs, kas saistās ar dabas objektu aprakstiem ir nemainīgi populārs. 3) „Vides resursu ilgtspējīga izmantošana”. Minētais saturs ir paredzēts 2016. gada septembra mēnesī un oktobra mēnesī (publikāciju datumi uzskaitīti saturiskajā koncepcijā un pieteikuma sadaļā – projekta rezultāti). Tēma atsevišķi sadalās sekojošās apakštēmās: (a) ūdens taupīšana ikdienā, un rūpes par ūdens piesārņojuma novēršanu; (b) mežu resursu taupīšana, rūpes par mežu atjaunošanu. Mežu resursu taupīšanas politika Latvijas vispārējās tautsaimniecības attīstības kontekstā. Paredzētais saturs ir nopietns un pastāvīgi aktuāls situācijā, kad dabas resursu daudzums kopumā sarūk, audzinot lasītājiem novērtēt vides kvalitāti, kā arī izglītojot lasītājus par vides resursu saprātīgu izmantošanu, lai nākotnes paaudzēm nodrošinātu kvalitatīvu dzīvesveidu (mērķis). Izvēlētais periods saistās ar to, ka atpūtas sezona ir noslēgusies līdz ar to lielāka interese ir tieši par nopietnāku saturu. 4) „Klimata pārmaiņu novēršana” - siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana autotransporta jomā – ieceres un realitāte. Minētais saturs ir paredzēts 2016. gada novembra mēnesī un decembra mēnesī (publikāciju datumi uzskaitīti saturiskajā koncepcijā un pieteikuma sadaļā – projekta rezultāti). Satura mērķis ir informēt sabiedrību par nepieciešamību veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, kas, piem., sevī ietver informāciju par atbalstu (priekšrocības) transportlīdzekļiem, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas u.tml. saturs.

Projekta uzdevumi

1) „Atbildīgs un videi draudzīgs dzīvesveids” - šīs tēmas uzdevums būtu atgādināt, uzsvērt un izglītot laikraksta „Diena” lasītājus par aktīva dzīvesveida priekšrocībām, sniegt veselīgus un noderīgus padomus, sen aizmirstas patiesības un ieteikumus, tādējādi mudinot laikraksta lasītājus rīkoties atbildīgi, mazinot gaisa piesārņojumu, uzlabojot savu veselību un kopumā uzlabojot vides situāciju. 2) „Dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamība” - šīs tēmas uzdevums būtu informēt lasītājus Latvijas dabas vērtībām, veidojot interesi par to apmeklēšanu, tādejādi liekot novērtēt nepieciešamību saglabāt dabas vērtības. 3) „Vides resursu ilgtspējīga izmantošana” - šīs tēmas uzdevums būtu informēt lasītājus par vides resursu patēriņu un metodēm, kā minēto vides resursu patēriņš var tikt mazināts, kā arī to atjaunošanu, lai neietekmētu iedzīvotāju ieradumus. Vienlaikus, tēmas uzdevums ir veicināt atbildīgu attieksmi pret vides resursu izmantošanu, lai nodrošinātu to pieejamību arī nākotnes paaudzēm. 4) „Klimata pārmaiņu novēršana” - šīs tēmas uzdevums būtu informēt sabiedrību siltumnīcefekta gāzu negatīvo ietekmi, un metodēm kā minēto negatīvo ietekmi var mazināt.

Projekta rezultāti

1) 03.05.2016., 10.05.2016., 17.05.2016., 24.05.2016., 31.05.2016., 07.06.2016., 14.06.2016., 21.06.2016., 28.06.2016. tēma „Atbildīgs un videi draudzīgs dzīvesveids” vienas atvērums (2 lapaspuses) katrā izdevumā noteiktajos datumos, lapaspuses formāts A3; 2) 05.07.2016., 12.07.2016., 19.07.2016., 26.07.2016., 02.08.2016., 09.08.2016., 16.08.2016., 23.08.2016., 30.08.2016. tēma „Dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamība” vienas atvērums (2 lapaspuses) katrā izdevumā noteiktajos datumos, lapaspuses formāts A3; 3) 06.09.2016., 13.09.2016., 20.09.2016., 27.09.2016., 04.10.2016., 11.10.2016., 18.10.2016., 25.10.2016. tēma „Vides resursu ilgtspējīga izmantošana” vienas atvērums (2 lapaspuses) katrā izdevumā noteiktajos datumos, lapaspuses formāts A3; 4) 01.11.2016., 08.11.2016., 15.11.2016., 22.11.2016., 29.11.2016., 06.12.2016., 13.12.2016., tēma „Klimata pārmaiņu novēršana” vienas atvērums (2 lapaspuses) katrā izdevumā noteiktajos datumos, lapaspuses formāts A3. Kopā 33 atvērumi ar projekta saturu projekta periodā.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.12.2016
Īstenotājs Dienas Mediji
Rīga, Andrejostas iela 2, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 37 907.15 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 32 195.49 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 615.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.