• Sākums >
  • Tīri.Labi. Jauniešu līdzdalība aprites ekonomikā

Tīri.Labi. Jauniešu līdzdalība aprites ekonomikā

Reģ Nr. 1-08/10/2024

Projekta mērķis

Virsmērķis: pilnveidot projekta tiešās mērķa grupas – 15 līdz 25 gadus vecu jauniešu – līdzdalības prasmes aktuālo vides jautājumu identificēšanā un risinājumu piedāvāšanā pašvaldībās. Apakšmērķi: 1) stiprināt jauniešu sadarbību ar dažādām vides jomā iesaistītajām pusēm novados – pašvaldības pārstāvjiem, pilsonisko sektoru un uzņēmējiem; 2) veicināt jauniešu izpratni par globāliem vides un klimata problēmjautājumiem, padziļināti iepazīstinot viņus ar aktuāliem vides rīcībpolitikas dokumentiem, kas nosaka klimata, vides, atkritumu apsaimniekošanas un pilsoniskās līdzdalības jomas; 3) rosināt jaunu aprites ekonomikā balstītu iniciatīvu un ideju radīšanu apritīgas dzīvestelpas veidošanā savā apkārtnē, novadā un Latvijā kopumā. Projekta ilgtermiņa mērķis: izglītot un praktiski iesaistīt Latvijas nākotnes līderus - Latvijas reģionu jauniešus šobrīd aktuālā virzībā uz aprites ekonomiku, kā arī vides politikas jautājumu un ar tiem saistītu izaicinājumu risināšanā Latvijā. Šādā veidā tiks veidota izglītota Latvijas sabiedrība, kas veicinās ilgtspējīga dzīvesveida un tautsaimniecības attīstību, integrējot vides aizsardzības prasības visās tās nozarēs, kas nodrošinās iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē, saskaņā ar valsts vides politikas pamatnostādnēm.

Projekta uzdevumi

A1 Sagatavošanās videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu ieviešanai: Projektā plānoto aktivitāšu ieviešanas metodoloģijas izstrāde un pielāgošana. A2 Vasaras skola (secīgi 2 pasākumi): Vasaras skolas - izglītojošo pasākumu organizēšana (tiešsaistē Zoom vai līdzvērtīgā vietnē un klātienē Rīgas apkārtnē). A3 Reģionālie ideju radīšanas pasākumi (secīgi 5 dažādos reģionos) laika periodā no 30.09.2024. līdz 30.04.2025.: Reģionālais ideju radīšanas pasākums Nr.1. Reģionālais ideju radīšanas pasākums Nr.2. Reģionālais ideju radīšanas pasākums Nr.3. Reģionālais ideju radīšanas pasākums Nr.4. Reģionālais ideju radīšanas pasākums Nr.5. A4 Noslēguma pasākums: Noslēguma pasākums (tiešsaistē). A5 Projektu rezultātu apkopošana un izplatīšana: Projekta rezultātu un projekta kopsavilkuma iesniegšana Fonda administrācijā publicēšanai mājas lapā.

Projekta rezultāti

A1 Sagatavošanās videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu ieviešanai: Metodoloģijas (ar metodoloģiju šajā projektā tiek saprasts informācijas kopumu, kas strukturēs projektā ieplānoto aktivitāšu ieviešanu) izstrāde - 1 vienība; Vizuālās identitātes izstrāde - 1 vienība; Video par līdzdalību un aprites ekonomiku - 2 gab.; Video sagatavošana (publicēšanas paredzēta vēlāk) par apritīgu rīcību sadarbībā ar projekta influenceri - 5 gab. A2 Vasaras skola (secīgi 2 pasākumi): Izveidots pasākumu programmas plāns. Sagatavoti uzsaukumi pasākumiem. Pasākuma organizēšanai nepieciešamo materiālu sagatavošana, vizuālo materiālu sagatavošana. Noorganizēti 2 (divi) pasākumi (klātienē un tiešsaistē) par aprites ekonomikas tēmu un ideju radīšanas pasākumiem reģionos. Pēc pasākumiem, sazināšanas ar dalībniekiem atgriezeniskās saites iegūšanai. A3 Reģionālie ideju radīšanas pasākumi (secīgi 5 dažādos reģionos) laika periodā no 30.09.2024. līdz 30.04.2025.: Sagatavoti uzsaukumi pasākumiem. Izveidotas un adaptēta programmas. Pasākuma organizēšanai nepieciešamo materiālu sagatavošana, vizuālo materiālu sagatavošana. Noorganizēti 5 (pieci) ideju radīšanas klātienes (ja būs neparedzēti apstākļi, tad pasākums būs hibrīdversijā vai attālināti) pasākumi par izaicinājumiem saistītiem ar līdzdalību, aprites ekonomikas un Zaļā kursa tēmām; jauniešiem no 15-25 gadus veciem. Pirms un pēc katra pasākuma notiks komunikācija ar auditoriju, publicitātes aktivitātes un sazināšanās ar komandām. A4 Noslēguma pasākums: Noslēguma pasākums, kurā piedalīsies gan jaunieši, kas piedalījās ideju radīšanas pasākumos, gan arī citi jaunieši, kuriem ir interese uzzināt projekta laikā notikušo un kuri interesējas par aprites ekonomikas tēmām. Pasākums notiks tiešsaistes vidē. A5 Projektu rezultātu apkopošana un izplatīšana: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā iesniegts projekta rezultātu kopsavilkums.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.06.2025
Īstenotājs Zaļā brīvība
Rīga, Lapu iela 17, 2. stāvs, LV-1002
Projekta kopējās izmaksas 55 005.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 49 504.50 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 44 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.