• Sākums >
  • Ieteikumi ūdens objektu aizsargjoslu noteikšanai, kā arī aizsargjoslās noteikto aprobežojumu piemērošanai, ja pārklājas vairākas aizsargjoslas

Ieteikumi ūdens objektu aizsargjoslu noteikšanai, kā arī aizsargjoslās noteikto aprobežojumu piemērošanai, ja pārklājas vairākas aizsargjoslas

Reģ Nr. 1-08/10/2022

Projekta mērķis

Izstrādāt ieteikumus ūdens objektu aizsargjoslu noteikšanai, lai nodrošinātu sabiedrībai, valsts iestādēm, plānotājiem, komersantiem un privātīpašniekiem uzskatāmu un brīvi pieejamu metodisko materiālu un tādējādi veicinātu vienotu izpratni par aizsargjoslu noteikšanas un piemērošanas principiem.

Projekta uzdevumi

1. Iepirkuma procedūras īstenošana atbilstoši PIL kārtībai. 2. Ieteikumi ūdens objektu aizsargjoslu noteikšanai, kā arī aizsargjoslās noteikto aprobežojumu piemērošanai, ja pārklājas vairākas aizsargjoslas. 2.1. Atlasīt ūdens objektus kā piemērus konkrētas situācijas raksturošanai, kur aizsargjoslas noteikšanai jāņem vērā atšķirīgi apstākļi dabā, kā arī gadījumus, kad ūdens objektam pārklājas vairākas aizsargjoslas. 2.2. Izvēlētajiem piemēriem sagatavot situācijas raksturojumu, iekļaujot tajā ūdens objekta aprakstu un izmantotos kritērijus/ pamatojumu aizsargjoslas noteikšanai un aprobežojumu piemērošanai; izvēlētos piemērus ilustrēt ar attēliem. 2.3. Izvērtēt normatīvo regulējumu attiecībā uz ūdens objektu aizsargjoslu noteikšanu un sniegt priekšlikumus izmaiņām attiecīgos tiesību aktos, ja nepieciešams

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija, veikta iepirkuma procedūra, izvēlēts izpildītājs, sagatavots iepirkuma protokols un noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei. 2. Izstrādāts un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts pārskats, kurā apkopoti projektā sagatavotie apraksti, ieteikumi un ilustratīvais materiāls par ūdens objektu aizsargjoslu noteikšanu dažādās situācijās.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 12 100.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 100.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.