• Sākums >
  • Vienas upes ceļš līdz jūrai – no niedrāja līdz niedrājam žurnālā A12

Vienas upes ceļš līdz jūrai – no niedrāja līdz niedrājam žurnālā A12

Reģ Nr. 1-08/109/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības informētību, izglītojot par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu, demonstrējot dabas vērtību saglabāšanu niedrājos un skaidrojot ūdeņu nozīmi kvalitatīvas dzīves nodrošināšanā. Dabas daudzveidību un cilvēka ietekmi demonstrēsim vienas upes ceļā uz jūru – no Rāznas ezera iztekošā Rēzeknes upe līdz ietekai Lubānā un pēc tam pa Aivieksti uz Daugavu un jūru. Atspoguļosim dzīvās dabas bagātības upes ceļā no viena niedrājā ar ieteku otrā, līdzās vizuālajam materiālam stāstot par cilvēka iespējām samazināt vides piesārņojumu ūdeņos, demonstrējot un stāstot arī etnobotāniski par niedrāju dabas bagātībām.

Projekta uzdevumi

2.3.1. Veikt sabiedrības izglītošanu, informēšanu par niedrājiem upēs, ezeros un mitrājos un ūdens aizsardzību, veicināt sabiedrības līdzdalību dabas aizsardzībā un atbildīgā attieksmē pret to, ko mēs darām, publicējot žurnālā A12 tematisku rubriku “Dabas vērtības” par vienas - Rēzeknes upes tecējumu uz jūru caur niedrājiem un mitrājiem. 2.3.2. Izstrādāt četras tematiskas rubrikas žurnālā A12 „Dabas vērtības”, katra rubrika ir 4 lappuses, informatīvi izglītojoša, papildināta ar emocionālu fotomateriālu: 2.3.2.1. Pirmajā tematiskajā rubrikā – Rēzeknes upes iztece no Rāznas ezera, dabas vērtības Rāznas izteces un Kaunatas ezera niedrājos, šai vietai raksturīgie piesārņojuma veidi un kā tos regulēt. Vasaras sākums niedrājos, tās atspoguļojums etnobotānikā. Turklāt etnobotāniskā pieeja dažādos vides tekstuālo atspoguļojumu un ļaus izprast dažādu nozaru un procesu mijiedarbību. 2.3.2.2. Otrajā tematiskajā rubrikā – vasaras pilnbrieds Rēzeknes upes niedrājos ceļā uz Lubānu. Vidi un ūdeni ietekmējošie faktori. Etnobotānika par niedrāju augiem un putniem vasarā. 2.3.2.3. Trešajā tematiskajā rubrikā – Rēzeknes upes nozīme Lubāna mitrājam. Niedrāji mitrājā rudenī. Kā vidi attīra mitrāji un kādas cilvēka darbības traucē mitrāju dabiskam attīstības procesam. Dabas bagātības etnobotāniskā sniegumā. 2.3.2.4. Ceturtajā tematiskajā rubrikā – Rēzeknes upes ietece Lubānā un Aiviekstes upes izteces dabas bagātības. Niedrāji gatavojas ziemai, etnobotāniskas piezīmes. Niedrāju atļautā izmantošana saimniekošanā, kā to dara Nagļos. Kāds ūdens sāk ceļu par Aivieksti uz jūru. Ko mēs varam ietekmēt un kā. 2.3.3. Nodrošināt žurnāla četru numuru (jūnijs/jūlijs 2016, augusts/septembris 2016, oktobris/novembris 2016, decembris 2016/janvāris 2017) izdošanu un izplatīšanu Latvijas Pasta abonentiem, preses tirdzniecības vietās, A12 īpašajās tirdzniecības vietās (Preiļi, Rēzekne, informācijas centri novados – Ludza, Lūznava). Viena žurnāla A12 izdevuma numura tirāža –2500 eksemplāri, tiek izplatīts visā Latvijā. 2.3.4. Nodrošināt žurnāla A12 tematiskās rubrikas “Dabas vērtības” popularizēšanu, informēšanu masu medijos – radio, vietējās avīzes, interneta vietnes, sociālajos tīklos – facebook, draugiem, twitter, instagram. Brīvas pieejamības nodrošināšana mājas lapās – www.a12.lv un www.lvafa.gov.lv. 2.3.5. Nodrošināt atgriezenisko saikni no lasītājiem, lai izvērtētu sabiedrības izpratni par izlasīto, attieksmi un uzlabotu mērķauditorijas sasniegšanas veidus. Tiks izstrādātas elektroniskās aptaujas anketas, internetā vismaz 250 aizpildītas, tikšanās ar lasītājiem bibliotēkās, materiālu analīze izglītības iestādēs.

Projekta rezultāti

1. Sabiedrības informēšana par niedrājiem un bioloģisko daudzveidību tajos, piesārņojumu ūdeņos un kā to mazināt – 4 žurnāla A12 numuros (jūnijs/jūlijs 2016, augusts/septembris 2016, oktobris/novembris 2016, decembris 2016/janvāris 2017). 2. Katras rubrikas apjoms – 4 lappuses, kopā 16 lappuses, druka, pilnkrāsu, A4 formāts, katra numura tirāža – 2500. Kopējā projekta tematiskās rubrikas tirāža – 10 000 žurnālu. 3. Izcils vizuālais stāsts – vismaz 3 fotogrāfijas katrā stāstā (3x4 rubrikas12 fotostāsti), etnobotāniskās piezīmes par niedrāju tēmu un augiem vai putniem, dzīvniekiem tajos. Vismaz 4 aicinājumi vides aizsardzībai niedrājos un ūdens teritorijās. Vismaz 4 ieteikumi, kā to darīt vai kā to jau kāds veiksmīgi dara. 3. Vismaz 18 preses informācijas par katra numura iznākšanu un rubrikas “Dabas vērtības” tajā, pārbaudīt interneta vietnēs – www.a12.lv, www.lakuga.lv, sociālajos tīklos, www.latgale.lv, vismaz 7 reģionālajos masu medijos – 1 reizi par katru numuru (Latgales Laiks, Vaduguns, Vietējā, Brīvā Daugava, Ezerzeme, Rēzeknes Vēstis, Ludzas zeme); 4. Vismaz 250 aizpildītas anketas – elektroniski un rakstā. 5. Rezultātu tematiskās rubrikas pieejamība virtuāli līdz ar žurnāla drukas versiju mājas lapās – www.a12.lv, www.lvafa.gov.lv. Sekojoši datumi: 04.06.2016., 04.08.2016., 02.10.2016., 30.11.2016. 6.Aptaujas anketas un tiešas/netiešas tikšanās ar lasītājiem, atsauksmes sociālajos tīklos, vismaz 320 piezīmes par šo rubriku un vides aizsardzības tēmu.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.12.2016
Īstenotājs 5 labas ziņas
Rēzekne, Maskavas iela 22-2, LV-4600
Projekta kopējās izmaksas 2 713.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 300.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 300.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.