Zaļas dzīves ABC

Reģ Nr. 1-08/106/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni, rosināt interesi un vēlmi papildināt esošās zināšanas par atbildīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu, dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību, klimata pārmaiņu novēršanu, kā arī motivēt iesaistīties un līdzdarboties šajos procesos. Projekta tiešais mērķis sagatavot un publicēt presē un vienlaicīgi arī interneta vietnē izglītojošus un informatīvus materiālus (rakstus, intervijas, ekspertu viedokļus, u.tml.), radot izpratni un interesi par tādām tēmām kā atbildīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu, dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību, klimata pārmaiņu novēršanu. • Projekta ietvaros tiks sagatavotas vairāk kā 60 dažādas publikācijas par atbilstošām tēmām un publicētas iknedēļas laikrakstā “Kas Jauns avīze” speciālā projektam atvēlētā atvērumā „Zaļas dzīves ABC” un vienlaikus publicētas un pieejamas ziņu portālā kasjauns.lv speciālā sadaļā “Zaļas dzīves ABC”.

Projekta uzdevumi

1. Realizēt projekta aktivitātes – publikāciju sagatavošanu par iepriekš minētajām tēmām iknedēļas laikrakstā „Kas Jauns avīze”, publicējot tos speciālā atvērumā; 2. Nodrošināt sagatavoto publikāciju pieejamību ziņu portālā kasjauns.lv; 3. Veikt pašnovērtējumu par sasniegtajiem rezultātiem, veicot norādītās aktivitātes.

Projekta rezultāti

1. Sagatavotas vairāk kā 60 dažādas publikācijas, t.sk., raksti, intervijas, ekspertu viedokļi, infografikas, foto stāsti, u.c. par atbildīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu, dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību, klimata pārmaiņu novēršanu; 2. Publikācijas izvietotas 31 (trīsdesmit vienā) atsevišķā iknedēļas laikraksta “Kas Jauns avīzes” numurā; 3. Publikācijas pieejamas arī ziņu portālā kasjauns.lv sadaļā “Zaļas dzīves ABC”.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.12.2016
Īstenotājs Izdevniecība "Rīgas Viļņi"
Rīga, Kaļķu iela 15-8, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 45 996.43 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 38 818.75 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 565.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.