TE! Viszaļāk

Reģ Nr. 1-08/103/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veidot un iekļaut vides sadaļu “TE! Viszaļāk” LTV1 jaunatklāšanas raidījumā “TE!”. Saskaņā ar projekta prioritātēm raidījuma sadaļas “TE! Viszaļāk” uzdevums ir nodrošināt mūsdienīgu un audzinošu televīzijas saturu, kas veicina sabiedrības kopējo izpratni par atbildīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu, dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību un skar tēmas, kas saistās ar klimata pārmaiņām. Vienlaikus ar šo raidījuma rubriku iecerēts stilistiski vieglā un asprātīgā manierē uzrunāt visplašāko skatītāju auditoriju - primāri tos, kas vides aizsardzības un zaļā dzīvesveida jautājumiem līdz šim nav pievērsuši pastiprinātu uzmanību. Rubrikas “TE! Viszaļāk” vadītāji apceļojot Latvijas nostūrus, izzina dabas vērtības, propagandē pārdomātu resursu tērēšanu, ekotūrismu un atbildīgu dzīvesveidu Latvijas laukos un pilsētās, kā arī sniedz tiešus un netiešus piemērus un virza idejas, kas vērstas uz tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, dabas aizsardzību un veicina auditorijas dzimtenes mīlestību. Raidījuma “TE!” viens no būtiskākajiem trumpjiem ir veidoto stāstu poētiskais aspekts, kas līdzās augsti profestionālajai vizuālajai stilistikai nodrošina skatītāju emocionālo līdzpārdzīvojumu. Katrs “TE!” veidotais sižets var tikt uzskatīts un izmantots kā atsevišķs autordarbs īsfilmas formātā, kas nodrošina radītā produkta ilglaicību un daudzfunkcionālo pielietojamību.

Projekta uzdevumi

1. Veidot kvalitatīvu televīzijas saturu, kas atraktīvā sniegumā sekmētu sabiedrības izglītošanu vides jautājumos; 2. Piepildīt televīzijas ēteru ar svaigu, asprātīgu, līdz šim neredzētu, vides aizsardzības tēmām saistošu un audzinošu saturu; 3. Popularizētu zaļo domāšanu, ekotūrismu un dabai draudzīgu dzīves stilu; 4. Ar pilsoniskās iniciatīvas atspoguļojumu Latvijas iedzīvotāju veiksmes stāstos un pozitīvu piemēru daudzināšanu, mazināt sabiedrībā eksistējošo pasivitāti attieksmē pret vides kvalitātes jautājumiem; 5. Vairot atbildīga dzīvesveida idejas atpazīstamību Latvijas sabiedrībā; 6. Sekmēt pārdomātu resursu patēriņu un videi draudzīgu saimniekošanu individuālā un reģionālā līmenī; 7. Aktualizēt un rosināt diskusiju par ekotūrismu, ekosistēmu pakalpojumiem, resursu efektivitāti un vides kvalitāti, kas ietver cieņu pret apkārtējo vidi un tradīciju respektēšanu.

Projekta rezultāti

1. Reizi nedēļā, darba dienu (ceturtdienu) vakaros LTV1; Kopā 8 sižeti, kas iekļauti raidījumā “Te!” - 2016. rudenī; Ētera periods 2016. gada septembris – novembris; Garums 15 - 30 min. ( viena no trim raidījuma sadaļām) Auditorija Latvijas iedzīvotāji – visu vecumu cilvēki, kurus interesē ceļojumi un mūsdienu sabiedrības dzīve modernā, vizuāli bagātā iztirzājumā ar piedzīvojuma garšu - īpaši ģimeņu, studējošās jaunatnes un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju interesējošs raidījums. Plānotā auditorija katram raidījumam 120 – 170 tūkstoši LTV1 skatītāju. Plānoti 10 – 30 tūkstoši tiešsaistes skatījumu katram raidījumam; Žanrs Izklaidējošs un informatīvi audzinošs ar dinamisku vizuālo stilistiku.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 20.10.2016
Īstenotājs VFS Films
Rīga, Lapu iela 17, LV-1002
Projekta kopējās izmaksas 36 602.58 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 530.78 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 23 867.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.