• Sākums >
  • Vides prasību ievērošana mazo hidroelektrostaciju darbībā. Problemātika, iespējamie risinājumi

Vides prasību ievērošana mazo hidroelektrostaciju darbībā. Problemātika, iespējamie risinājumi

Reģ Nr. 1-08/102/2023

Projekta mērķis

Projekta ietvaros paredzēti četri izglītojoši semināri mazo hidroelektrostaciju (turpmāk – “mazās HES”) īpašniekiem un viens seminārs Valsts vides dienestam (turpmāk – “VVD”), piesaistot VVD speciālistus vides prasību skaidrošanā un izveidojot platformu diskusijai starp VVD un mazo HES īpašniekiem par pastāvošo problemātiku un iespējamām nākotnes vides prasībām, kā arī kopīgi izstrādājot risinājumus un ieteikumus. Galvenie sasniedzamie rezultāti: veicināta MHEA biedru izpratne par normatīvo aktu prasībām un to pareizu piemērošanu mazo HES darbībā. Uzlabota sadarbība ar VVD, potenciāli samazinot VVD kontrolēs konstatētās neatbilstības normatīvo aktu prasību ievērošanā. Projekta rezultātā apmācīti/informēti vismaz 80 MHEA biedri. Par semināru secinājumiem un ieteikumiem informēti vismaz 20 tādu mazo HES īpašnieki/valdītāji, kuri nav MHEA biedri. Informētas par aktualitātēm un padziļināti iepazīstinātas ar mazās HES darbību 30 VVD amatpersonas.

Projekta uzdevumi

A1 Vispārīgās semināru struktūras izstrāde, informācijas ievākšana un analīze, materiālu sagatavošana, semināru organizatorisko jautājumu risināšana. A2 Apmācību seminārs Latgales reģionā. A3 Apmācību seminārs Kurzemes reģionā. A4 Apmācību seminārs Vidzemes reģionā. A5 Apmācību seminārs Zemgales reģionā. A6 Informatīvi izglītojošs seminārs VVD darbiniekiem vienā konkrētā mazajā HES. A7 Projekta gala secinājumu un ieteikumu sagatavošana, izdales informatīvā materiāla izgatavošana.

Projekta rezultāti

A1 Vispārīgās semināru struktūras izstrāde, informācijas ievākšana un analīze, materiālu sagatavošana, semināru organizatorisko jautājumu risināšana. A2 Apmācību seminārs Latgales reģionā. A3 Apmācību seminārs Kurzemes reģionā. A4 Apmācību seminārs Vidzemes reģionā. A5 Apmācību seminārs Zemgales reģionā. A6 Informatīvi izglītojošs seminārs VVD darbiniekiem vienā konkrētā mazajā HES. A7 Projekta gala secinājumu un ieteikumu sagatavošana, izdales informatīvā materiāla izgatavošana.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 14.10.2024
Īstenotājs Mazās hidroenerģētikas asociācija
Jelgava, Skolotāju iela 3, LV-3001
Projekta kopējās izmaksas 20 600.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 570.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 570.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.