• Sākums >
  • Seminārs operatoriem par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību datu bāzēs tiešsaistes režīmā

Seminārs operatoriem par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību datu bāzēs tiešsaistes režīmā

Reģ Nr. 1-08/101/2012

Projekta mērķis

- sniegt operatoriem nepieciešamo informāciju par valsts statistikas pārskatu ievadīšanas kārtību datu bāzē tiešsaistes režīmā, optimizējot statistikas informācijas ievadīšanas procesu; - panākt maksimāli precīzu, korektu vides informācijas atspoguļošanu VSIA „LVMC” datu bāzē, minimizējot operatoru pieļautās kļūdas un neprecizitātes.

Projekta uzdevumi

1. Pirms datu ievades par kārtējo gadu uzsākšanas (proti, kārtējā kalendāra gada sākumā vai beigās) katrā VVD pārraudzībā esošajā reģionā organizēt vietējiem uzņēmumiem un pašvaldībām seminārus par valsts statistikas pārskatu veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību datu bāzēs tiešsaistes režīmā, piesaistot VSIA „LVĢMC” un VVD speciālistus; 2. Semināru gaitā sniegt operatoriem nepieciešamo informāciju par valsts statistikas pārskatu ievadīšanas kārtību, veikt iepriekšējā periodā konstatēto kļūdu analīzi un operatoru uzdoto jautājumu izskaidrošanu (proti, nodrošināt prevencijas pasākumu organizēšanu, vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izskaidrošanu); 3. Sniegt operatoriem praktisku ieskatu informācijas ievadei datu bāzē tiešsaistes režīmā; 4. Sagatavot un izsniegt operatoriem izdales materiālus, lai viņi turpmāk varētu patstāvīgi veikt dati ievadi; 5. Uzklausīt operatoru viedokļus un valsts mērogā panākt vienotu pieeju valsts statistikas pārskatu ievadīšanas gaitā.

Projekta rezultāti

1. Operatori patstāvīgi veic informācijas ievadi datu bāzē un nodrošina precīzas informācijas sniegšanu; 2. Tiks nodrošināta objektīvas, korektas informācijas ievade datu bāzē, kurā kopumā tiks atspoguļots vides stāvoklis valstī, līdz ar to operatīvāk tiks risinātas vides problēmas.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 5 774.01 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 774.01 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 774.01 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.