• Sākums >
  • Vides apziņas veicināšana par atbildīgu dzeramā ūdens resursu izmantošanu

Vides apziņas veicināšana par atbildīgu dzeramā ūdens resursu izmantošanu

Reģ Nr. 1-08/100/2023

Projekta mērķis

Drošs un kvalitatīvs dzeramais ūdens, ko nodrošina Latvijā esošie unikālie hidroekoloģiskie apstākļi, mūsdienu Latvijas sabiedrībā tiek uzskatīts par pašsaprotamu. Tomēr šķietami tik vienkārši pieejamais dzeramais ūdens un dzeramā ūdens vieta kopējā ūdens ciklā ir jāapzinās un jānovērtē. Projekta mērķis ir īstenot informatīvi izglītojošas aktivitātes sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju, dažādu izglītības iestāžu un publiskā sektora pārstāvju izpratnes par atbildīgu dzeramā ūdens resursu izmantošanu veidošanai un celšanai. Projekta ietvaros tiks izstrādāts digitālā mārketinga komunikācijas plāns un informatīvi izglītojoši materiāli, organizēti informatīvi izglītojoši semināri, pilnveidots “Ū-vitamīns” kustības sadarbības partneru tīkls, kā arī atjaunota “Ū-vitamīns” kustības mājaslapa. Projekta īstenošana sekmēs ne tikai atbildīgu pieejamo dabas resursu izmantošanu, bet arī videi draudzīga dzīvesveida attīstību, vienlaikus samazinot cilvēka radīto kaitējumu apkārtējai videi.

Projekta uzdevumi

A1 Digitālā mārketinga komunikācijas plāna izstrāde. A2 Informatīvi izglītojošu materiālu sagatavošana elektroniskā formātā. A3 Informatīvi izglītojoši semināri sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. A4 Informatīvi izglītojošas nodarbības izglītības iestādēs. A5 Informatīvi izglītojoši semināri publiskajās iestādēs. A6 “Ū-vitamīns” kustības atpazīstamība un sadarbības partneru tīkls. A7 “Ū-vitamīns” kustības mājaslapas modernizēšana.

Projekta rezultāti

A1 Digitālā mārketinga komunikācijas plāna izstrāde. Sasniedzamais rezultāts: Izstrādāts digitālā mārketinga komunikācijas plāns 2024. – 2026. gadam, ko veiksmīgi var īstenot LŪKA komanda, iespējams, atsevišķām rīcībām un aktivitātēm piesaistot papildus finansējumu un cilvēkresursu. A2 Informatīvi izglītojošu materiālu sagatavošana elektroniskā formātā. Sasniedzamais rezultāts: Profesionāli un kvalitatīvi sagatavotas “Ū-vitamīna” kustības publicitātes fotogrāfijas, ne mazāk kā 7 īsi viedo rullīši atbildīga dzeramā ūdens lietošanas paradumu atklāšanai un vizualizēšanai, kā arī sagatavoti vizuālie materiāli projekta mērķgrupu sasniegšanai elektroniskā formātā. A3 Informatīvi izglītojoši semināri sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Sasniedzamais rezultāts: Īstenoti 3 informatīvi izglītojoši semināri sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, sekmējot dzeramā ūdens pieejamību sektora klientiem, zināmā mērā samazinot izmaksas un veicinot vides apziņu par atbildīgu dzeramā ūdens resursu izmantošanu kopumā. A4 Informatīvi izglītojošas nodarbības izglītības iestādēs. Sasniedzamais rezultāts: Sekmēta vismaz 240 skolēnu vides apziņa par atbildīgu dzeramā ūdens resursu izmantošanu, veicināta “Ū-vitamīns” kustības atpazīstamība, kā arī sekmēta videi draudzīga dzīvesveida attīstība kopumā. A5 Informatīvi izglītojoši semināri publiskajās iestādēs. Sasniedzamais rezultāts: Īstenoti 3 informatīvi izglītojoši semināri publiskajās iestādēs, sekmējot dzeramā ūdens pieejamību iestāžu darbiniekiem un apmeklētājiem, zināmā mērā samazinot izmaksas un veicinot vides apziņu par atbildīgu dzeramā ūdens resursu izmantošanu kopumā. A6 “Ū-vitamīns” kustības atpazīstamība un sadarbības partneru tīkls. Sasniedzamais rezultāts: Aktivitātes ietvaros plānots piesaistīt vismaz 15 jaunus “Ū-vitamīns” kustības tīkla sadarbības partnerus – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus, kas piedāvā un nodrošina saviem klientiem dzeramo ūdeni no krāna un bez maksas. Plānots, ka ar dzeramā ūdens vēstnešu palīdzību, sekotāju skaits LŪKA un “Ū-vitamīns” sociālo tīklu kontiem pieaugs vismaz par 30%. A7 “Ū-vitamīns” kustības mājaslapas modernizēšana. Sasniedzamais rezultāts: Moderna un viegli saprotama “Ū-vitamīns” kustības mājaslapa interesentiem, viegli saprotams un ērts interfeiss regulārai mājaslapas informācijas atjaunošanai un uzturēšanai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2024
Īstenotājs Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
Rīga, Lielirbes iela 1, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 42 380.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 42 380.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 42 380.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.