• Sākums >
  • Videi draudzīga saimniekošana laukos

Videi draudzīga saimniekošana laukos

Reģ Nr. 1-08/100/2016

Projekta mērķis

Informēt un izglītot lasītājus par videi draudzīgu dzīvesveidu un saimniekošanu laukos Ziemeļlatgalē , kā arī izveidot kalendāru, apkopojot projekta gaitā jeb tematiskajās lappusēs atspoguļoto informāciju.

Projekta uzdevumi

1.Sekmēt Ziemeļlatgales iedzīvotāju zināšanas par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu laukos. 2. Izveidot astoņu rakstu(tematisko lappušu „Atbildīgs dzīvesveids”) sēriju par saimniekošanu laukos. 3. Veicināt atbildības uzņemšanos par videi draudzīgu dzīvesveidu ikdienas dzīvē un ilgtermiņā domājot par savu, bērnu un bērnubērnu veselību. 4. Popularizēt sabiedrībā veselīgu produkciju, ko saražo vietējie lauksaimnieki.

Projekta rezultāti

1.Sagatavoti un publicēti 8 raksti (A-3 formātā katrs raksts) par videi draudzīgiem saimniekošanas piemēriem laukos. 2. Skolēnu iesaiste dabas objekta sakārtošanā ( reportāža). 3. Reālā aina, vai kā mēs šodien šķirojam atkritumus (reids) 4. Izmantojot projekta laikā gūto informāciju, tā vizualizācija krāsainā sienas pārliekamajā kalendārā, kuru saņems „Vaduguns” 2017.gada janvāra abonenti.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.12.2016
Īstenotājs Balvu Vaduguns
Balvi, Partizānu iela 14, LV-4501
Projekta kopējās izmaksas 2 648.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 115.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 640.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.