Fonda padomes sēdes Nr. 6 - 19.07.2023 rezultāti

1. Par projektu konkursa rezultātiem vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātē „Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” projektu īstenošanai 2023.-2025.gadā.
Pļavu atjaunošana ZS „Drubazas”
1-08/61/2023 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 16 863.00 €
Telemetrijas datu ieguve ūpim (Bubo bubo)
1-08/57/2023 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 29 796.00 €
Ūdensputniem piemērotu ligzdošanas biotopu atjaunošana Engures ezerā
1-08/55/2023 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 17 082.00 €
Biotopu uzlabošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā – 3.kārta
1-08/56/2023 Gulbenes novada pašvaldība
Piešķirt - 44 660.00 €
Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi dabas parkā “Laukezers”
1-08/66/2023 Jēkabpils novada pašvaldība
Piešķirt - 11 852.00 €
Zālāju biotopu apsaimniekošana Cēsu novadā
1-08/58/2023 Cēsu novada pašvaldība
Piešķirt - 14 245.00 €
Palieņu pļavu uzturēšana
1-08/62/2023 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 45 231.00 €
Dabas parka “Riežupe” aizsargājamo upju straujteču posmu atjaunošana un uzturēšana
1-08/60/2023 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 20 884.00 €
Īpaši aizsargājamo koku (dižkoku) stāvokļa novērtēšana un nepieciešamo apsaimniekošanas pasākumu veikšana Krāslavas novada Andzeļu pagastā, Rāznas Nacionālajā parkā un Andrupenes pagastā
1-08/59/2023 Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība
Piešķirt - 9 000.00 €
Raudenes (Origanum vulgare L.) dabisko biotopu stāvokļa izpēte Latvijā
1-08/64/2023 I.S.S.O.
Noraidīt
2. Dažādi
Par jauna konkursa nolikuma vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” izstrādi
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.