Aktivitātes “Invazīvo sugu monitorings ĪADT izmantojot vides DNS metodi” projekta ietvaros

26.06.2024

Daugavpils Universitātes aģentūra "Latvijas Hidroekoloģijas institūts" un Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 2023.gada oktobrī uzsāka Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Invazīvo sugu monitorings īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izmantojot vides DNS metodi”.

Aizvadītajā nedēļā Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra laboratorijā veiksmīgi norisinājās ievāktā vides DNS izdalīšana un analīze.

Paralēli tam četri Latvijas Hidroekoloģijas institūta darbinieki veiksmīgi uzsākuši vides DNS paraugu apstrādes apmācību Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra darbinieku vadībā.

Papildus tam veikta arī saldūdens medūzas Craspedacusta sowerbii marķiera gēna identificēšana un tā noteikšanas metodes izveide, kas kalpo par pozitīvo kontroli turpmākajās analīzēs.

Projekta plānotās aktivitātes finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds (projekta reģ. Nr. 1-08/87/2023).

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.