Noslēdzies projekts “Pļavu biotopu atjaunošana Vakarbuļļos”

14.06.2024

Projekta ietvaros no 01.11.2022. līdz 15.04.2024. tika uzlabots zālāju biotopu stāvoklis Vakarbuļļu pļavās dabas parka “Piejūra” teritorijā.

Tika izstrādāts pļavu apsaimniekošanas plāns un atbilstoši tam veikta ar niedrēm aizaugušo pļavu pļaušana, kā arī zemsedzes frēzēšana.

Veikta arī teritorijas hidroloģiskā izpēte un izstrādāts hidroloģiskā stāvokļa uzlabošanas plāns. Atbilstoši plānam pārtīrīts grāvis, lai veicinātu ūdens noteci no pļavām.

Īstenotie pasākumi sekmēs turpmāko pļavu apsaimniekošanu ar noganīšanu un pļaušanu, tādējādi veicinot dabas daudzveidības palielināšanos un nodrošinot biotopa 1630* Piejūras zālāji labvēlīgu stāvokli.

Projektu īstenoja Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu.

Projekta reģ. Nr. 1-08/106/2022           

Īstenotājs: Latvijas Dabas Fonds, nodibinājums 

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.