Uzsākts invazīvo sugu monitorings īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

31.05.2024

Latvijas Hidroekoloģijas institūts (turpmāk - LHEI) uzsācis vides DNS paraugu ievākšanu “Invazīvo sugu monitorings ĪADT izmantojot vides DNS metodi” (projekta reģistrācijas Nr.1-08/87/2023) projekta ietvaros.

Ievāktie vides DNS paraugi tālāk tiks vesti uz BMC – Latvijas biomedicīnas centru lai analizētu paraugos esošo DNS. Paraugos tiks noteiktas visas invazīvās sugas, par kurām panākta vienošanās par paraugojamajām sugām un teritorijām, kurās veicama izpēte un kam ir pieejami vides DNS marķieri.

Paralēli vides DNS materiālu apstrādei un analīzei notiks arī LHEI darbinieku apmācības ar mērķi pārņemt paraugu analīzes praksi, lai nākotnē šādus pētījumus varētu veikt arī kvalificēti LHEI darbinieki.

Projekts “Invazīvo sugu monitorings ĪADT izmantojot vides DNS metodi” (reģistrācijas Nr. 1-08/87/2023) tiek īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.