„Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2023.gadā

15.02.2024

“Zaļais sertifikāts” ir vides kvalitātes zīme lauku tūrisma saimniecībām, kurās ievēro zaļas saimniekošanas principus, saudzējot resursus, veidojot videi un vietējai kopienai draudzīgu, viesiem ērtu un patīkamu tūrisma piedāvājumu. Zaļā sertifikāta vērtēšana un attīstība notiek ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

Projekta mērķis ir veicināt vides aizsardzības apziņu izprotošas un dabas resursu saudzējošas sabiedrības veidošanos Latvijā, veicot Zaļā sertifikāta uzturēšanu, attīstību un izplatīšanu lauku tūrismā.

Projekta mērķauditorija ir lauku tūrisma uzņēmēji Latvijā – lauku tūrisma mītņu, saimniecību, ēdināšanas uzņēmumu saimnieki. Šobrīd Latvijā ir 117 saimniecības un uzņēmumi, kuriem ir piešķirts Zaļais sertifikāts. Projekta mērķauditorija ir arī institūcijas, uzņēmumi, organizācijas, kas nodarbojas ar vides jautājumiem Latvijā, tūristi, sabiedrība, kas vēlas atpūsties un izzināt videi draudzīgus lauku tūrisma objektus.

Kopš 1999.gada, kad Latvijā tika ieviests Zaļais sertifikāts, tas ir kļuvis par populāru un atpazīstamu simbolu lauku tūrisma uzņēmumu saimniekiem un apliecina to, ka tūrisma uzņēmumos tiek saudzēta vide un ainava, racionāli izmantoti ūdens un enerģijas resursi, organizēta videi draudzīga atkritumu savākšana un apsaimniekošana, tūristiem tiek piedāvātas videi draudzīgas aktivitātes, veselīga vietējā ražojuma pārtika un pilnvērtīga informācija par vietējiem dabas, kultūras un vēstures objektiem, tiek saglabātas kultūrvēsturiskās vērtības, kas ir saistītas ar dabas pamatni.

Projekta rezultātā ir atjaunoti un vienādoti ZS kritēriji, apsekoti lauku tūrisma uzņēmēji un piešķirti vai pagarināti Zaļie Sertifikāti 31 lauku tūrisma uzņēmumiem. Izstrādāti digitāli 5 info video rullīši ar ZS saimniekiem, kas ievietoti Youtube vietnē, LC mājas lapā, sociālo tīklu kontos un izsūtīti lauku tūrisma uzņēmējiem, - par videi draudzīgu saimniekošanu dažādās jomās, kas sniegtu uzņēmējam īsu un kodolīgu info par vides risinājumiem Latvijā. Iesaistot 3 Zaļā Sertifikāta komisijas ekspertus Agnesi Balandiņu, Edgaru Vīgantu un Kasparu Zakuli, izveidots apmācību cikls par 3 aktuālām, vides un daba aizsardzības jomām. Video ievietoti Youtube vietnē, Lauku Ceļotāja mājaslapā, sociālajos tīklos. Tajos māca, kā lauku tūrisma uzņēmējiem saimniekot zaļāk, videi draudzīgāk un ekonomiskāk, tādējādi popularizējot zaļāku dzīvesveidu arī saviem viesiem. Tāpat ir arī noorganizēts 1 komisijas inspekcijas brauciens uz Kurzemi, kura laikā auditētas 3 saimniecības.

Zaļā sertifikāta vērtēšana un attīstība notiek ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas atbalstu. PROJEKTS Nr.1-08/1/2023 „„Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2023. gadā”.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.