• Sākums >
  • Aktualitātes >
  • Projektu jaunumi >
  • Projekta "Sarkanā plakaņa Cucujus cinnaberinus populācijas aprēķina algoritma izstrāde un monitorings" komanda piedalās starptautiskā zinātniskā konferencē

Projekta "Sarkanā plakaņa Cucujus cinnaberinus populācijas aprēķina algoritma izstrāde un monitorings" komanda piedalās starptautiskā zinātniskā konferencē

04.10.2023

Laika posmā no 14.-16.09.2023. Spānijas pilsētā Aranhuezā norisinājās starptautiska Eiropas līmeņa konference "11th Symposium on the Conservation of Saproxylic Beetles", kurā piedalījās arī Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstīta projekta „Sarkanā plakaņa Cucujus cinnaberinus populācijas aprēķina algoritma izstrāde un monitorings” eksperti Uldis Valainis un Maksims Balalaikins.

Projekta eksperti konferencē piedalījās ar ziņojumu “Sarkanā plakaņā Cucujus cinnaberinus populācijas lieluma aprēķināšanas algoritma izstrādes koncepcija”, kā arī iepazinās ar citu valstu ekspertu pieredzi aizsargājamo saproksīlo vaboļu sugu monitoringā.

Projektam izvēlētā mērķsuga sarkanais plakanis Cucujus cinnaberinus ir iekļauts Eiropas Padomes direktīvā 92/43/EEC „Par dabisko biotopu, savvaļas floras un faunas aizsardzību” II pielikumā, kas nozīmē, ka šī suga ir Kopienas interešu sfērā un tās dzīvotņu saglabāšanai nepieciešams stingrs aizsardzības režīms. Dzīvotņu direktīvas 17.pants nosaka, ka sešu gadu periodā visām ES dalībvalstīm ir jāiesniedz ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības nozīmes sugu stāvokli valstī, tomēr nav vienotas pieejas attiecībā uz īpaši aizsargājamo sugu monitoringā izmantojamām metodēm, monitoringa ietvaros iegūto datu interpretāciju, kā arī sugu populāciju lieluma aprēķināšanas metodiku, līdz ar to ir nepieciešams veicināt ciešāku sadarbību starp dažādu ES dalībvalstu pētniekiem, kas piedalās aizsargājamo sugu monitoringā, kā arī ziņojuma sagatavošanā.

Projekts “Sarkanā plakaņa Cucujus cinnaberinus populācijas aprēķina algoritma izstrāde un monitorings” (Nr. 1-08/62/2022) īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.