Aktualizēta ūdenssaimniecības pakalpojumu kritiskā nozīmība sabiedrības dzīvē

12.09.2023

2023. gada 1. septembrī biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” (turpmāk – LŪKA) veiksmīgi noslēdza Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas atbalstīto projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu drošība ārkārtas apstākļos (UPDAA)” (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu (centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšana un attīrīšana) sniegšana ir kritiska sabiedrības veselībai un drošībai, kā arī vides aizsardzībai. Lai gan šobrīd Latvijā spēkā esošais normatīvais regulējums ūdenssaimniecības neklasificē kā kritiskās infrastruktūras daļu, nozare izprot tās nozīmību ikviena sabiedrības pārstāvja dzīvē. Līdz ar to nozares uzņēmumi un LŪKA izveidotā ekspertu komanda projekta ietvaros ir proaktīvi vērsusi atbildīgo valsts institūciju uzmanību uz nepieciešamajiem pilnveidojumiem normatīvajā regulējumā un izstrādājusi nozarei nepieciešamas vadlīnijas ūdenssaimniecības uzņēmumiem un pašvaldībām nepārtrauktu un drošu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai (turpmāk – Vadlīnijas)*.

Plašākai nozares un visu iesaistīto pušu informēšanai par ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktības plānošanu un sadarbību ar citām iestādēm, tika organizēti četri dažādi semināri, kuros kopumā piedalījās vairāk nekā 180 dalībnieki no ūdenssaimniecībām, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Cert.lv, Eiropas Kiberdrošības Aģentūras, Veselības inspekcijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts vides dienesta un Valsts drošības dienesta.

Izstrādāto Vadlīniju pamatā ir starptautiskā pieredze, prakse un normatīvie regulējumi, ar kuru palīdzību LŪKA piesaistīto ekspertu komanda skaidro būtiskākos aspektus, kā plānot darbības nepārtrauktību un apzināt konkrēto situāciju, kā arī sniedz rīkus, ar kuriem izveidot plānus un algoritmus rīcībai ārkārtas situācijās. Šāds dokuments kalpos kā plānošanas rīks ne tikai ūdenssaimniecībām, bet arī pašvaldībām un citām sadarbības iestādēm. Vadlīnijās iekļauta arī Ukrainas ūdenssaimniecības nozares kolēģu gūtā pieredze par pakalpojumu nodrošināšanu kara apstākļos.

Projekta realizācijas laikā tika atkāroti identificēta un uzsvērta ūdenssaimniecības nozares un tās sniegto pakalpojumu nozīmība pilsētu un apdzīvotu vietu uzturēšanā, jo bez centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem pilsētās nav iespējams nodrošināt ne drošus iedzīvotāju izdzīvošanas apstākļus (nav pieejams drošs dzeramais ūdens), ne sanitāros un higiēnas apstākļus (nav iespējams novadīt notekūdeņus), ne vides aizsardzības prasības (nav iespējams attīrīt notekūdeņus). Ūdenssaimniecības pakalpojumu traucējumu gadījumā, sabiedrības locekļiem būtiskas neērtības un riski tiek radīti jau pāris stundu laikā pēc to sākuma, savukārt, ja attiecīgie pakalpojumi ir pārtraukti vairākas dienas, tad uzturēšanās pilsētās ir ļoti apgrūtinoša, reizēm pat neiespējama. Aicinām Latvijas iedzīvotājus novērtēt ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību un drošumu!

Projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu drošība ārkārtas apstākļos (UPDAA)” (Nr. 1-08/59/2022) īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.
* Nacionālās, sabiedrības un vides drošības dēļ projekta ietvaros izstrādātie materiāli nav publiski pieejami.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.