Izveidota programma skolu bērniem un jauniešiem, sadarbībā ar jaunajiem zemniekiem

03.08.2023

Biedrība ‘’Apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi’’ projekta “”DABAS CIKLS” programma skolu bērniem un jauniešiem sadarbībā ar jaunajiem zemniekiem” ietvaros, bērnu un jauniešu auditorijām tika izstrādāti divi informatīvie materiāli, kuri tika izmantoti, lai uzrunātu jauniešu auditoriju tai saistošā veidā saistībā ar vides un lauksaimniecības mijiedarbības jautājumiem. Ņemot vērā bērnu zemo izpratnes līmeni par lauksaimniecību kā nozari un tās sezonalitāti, šie materiāli iekļāva arī vispārīgu informāciju par lauku darbu sezonalitāti. Viens no informatīvajiem materiāliem veidots jaunāku bērnu auditorijai, tādēļ veidots multiplikācijas filmas formā, izmantojot aktiera Gundara Āboliņa balsi, tiešā veidā stāstot dabas un lauksaimniecības mijiedarbību. Otrs materiāls veidots gados vecākiem skolniekiem, piesaistot šai auditorijai piemērotu influenceri Sandu Dejus, ļaujot jauniešiem izvēlēties video turpmākos scenārijus, atkarībā no sniegtās atbildes uz jautājumu, kā arī, dodot iespēju jauniešiem pašiem izdarīt secinājumus par dabas un lauksaimniecības ilgtspējas saistību.

Projekta ietvaros tika veiktas 6 vizītes izglītības iestādēs - Jelgavas 4.vidusskola, Dobeles 1.vidusskola, Tukuma 2.vidusskola, Indriķa Zebriņa Kuldīgas pamatskola, Zemgales vidusskola un Dobeles Valsts ģimnāzija. Vizīšu laikā jauniešiem tika demonstrēti izstrādātie materiāli, kā arī organizētas diskusijas par lauksaimniecības un vides aizsardzības jautājumiem. Katrā vizītē tika piesaistīts arī kāds gados jauns lauksaimnieks, lai sniegtu prezentāciju gan par to, kā ir būt lauksaimniekam, gan lai parādītu praktiskus un reāli ieviešamus pasākumus, kurus jaunie lauksaimnieki veic, lai novērstu ražošanas nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un klimatu. Papildus šīm 6 skolu vizītēm, lai skolniekiem parādītu dažādas vidi un klimatu sargājošas tehnoloģijas dzīvē, tika organizēti arī divi skolu izbraucieni uz zemnieku saimniecībām. Tika apskatītas gan graudkopības, gan piena lopkopības, gan augļkopības saimniecības. Augļkopības saimniecībās tika demonstrētas precīzo tehnoloģiju un minimālās apstrādes tehnoloģijas, kuras mazina SEG emisijas un potenciāli mazina gan minerālmēslu, gan augu aizsardzības līdzekļu nonākšanu nemērķa teritorijās. Piena lopkopības saimniecībās tika stāstīts par dzīvnieku labturības standartiem, rādīti dažādi piemēri, apskatīts slaukšanas robots, kā arī parādītas kūtsmēslu krātuves, reizē stāstot par to lomu un vides riskiem, kas potenciāli var rasties, ja mēslojums nekontrolēti nonāk dabā vai ūdenstilpnēs. Augļkopības saimniecībā uzmanība tika vērsta uz integrēto augu audzēšanu, parādīti kaitēkļu slazdi, un stāstīts kā notiek nevēlamo organismu ierobežošana, reizē arī pastāstot par riskiem, kas var tikt nodarīti videi, nepareizi lietojot augu aizsardzības līdzekļus. Šeit jauniešiem tika dota iespēja arī apskatīt pašus augu kaitēkļus un tos bojājumus.

1. attēls : Z/S ‘’Strazdi’’ apmeklējums Tērvetē, ar jauno lauksaimnieku Kristapu Brusu.

2. attēls: Vizīte MPS ‘’Vecauce’’ Auces novadā, apskatot slaukšanas zāli.

Paralēli īstenotajām aktivitātēm, sociālajos tīklos norisinājās arī programmas kampaņa, ar kuras palīdzību tika pievērsta papildus uzmanība projektam un tā aktivitātēm. Kampaņas ietvaros tika sasniegti 28 000 Facebook lietotāji, 3952 Instagram lietotāji un 1448 Twitter lietotāji. Projekta ietvaros arī izdevās piesaistīt televīziju, kā rezultātā TV3 ziņās tika atspoguļots sižets par šo projektu, kuru, pēc LETA ziņu monitoringa datiem, noskatījās vairāk nekā 100 000 skatītāji.

https://www.facebook.com/

Lai izvērtētu projekta efektivitātes, pirms un pēc projekta realizācijas, tika veikta apmeklēto izglītības iestāžu audzēkņu aptauja. Aptaujā 69,7% skolnieku atbildēja, ka skolu vizītes patika, un bija interesantas, 83,9% uzzināja ko jaunu par dabas ciklu saimniecībās, un 52,4% atzina, ka vēlētos vēl tikties ar lauksaimniekiem (pirms skolu vizītēm 30,1% atbildēja, ka vēlas vairāk uzzināt par lauksaimniecību un tās ietekmi uz vidi). Kaut arī aptaujā piedalījās Latvijas mērogā maza aptaujāto grupa - 339 respondenti, 68,4% jauniešu atzina, ka personīgi pazīst kādu, kurš nodarbojas ar lauksaimniecību, kas savukārt ir skaidrojams ar to, ka projektā primāri tika iesaistītas skolas, kuras atrodas ārpus Rīgas.

Projekts “”DABAS CIKLS” programma skolu bērniem un jauniešiem sadarbībā ar jaunajiem zemniekiem” (Reģ.Nr. 1-08/95/2022) īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansējuma atbalstu.

 
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.