Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēdes lēmumi

09.03.2023

Šī gada sākumā ir notikušas jau divas Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) padomes sēdes, kurās izskatīti un pieņemti lēmumi par vairākiem būtiskiem jautājumiem:

  • apstiprināts projektu konkursa nolikums vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai”. Konkurss ir izsludināts un informācija par konkursu pieejama Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājas lapā, Dabas aizsardzības pārvaldes, VARAM un Fonda administrācijas mājas lapās un sociālajos tīklos;
  • piešķirts finansējums aktivitātē “Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana” iesniegtajiem 3 projektiem, kuru ietvaros tikts īstenotas dabisko zālāju (ES nozīmes aizsargājamo biotopu) atjaunošanas aktivitātes;
  • piešķirts finansējums VARAM projekta “LIFE atbalsta vienības darbības nodrošināšana (2023)” īstenošanai un Latvijas Lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" iesniegtajam projektam “”Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2023.gadā.
  • atbalstīta apakšprogrammas “Nozares vides projekti” 2023.gadam pieteikto pasākumu finansēšana;
  • apstiprinātas jaunas projekta progresa/noslēguma pārskata un Pēcuzraudzības pārskata veidlapas, kas projektu īstenotājiem būs saistošas no š.g. 1.aprīļa;
  • veikti grozījumi Latvijas vides aizsardzības fonda konkursu plāna laika grafikā 2023 gadam.

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem projektu iesniedzējiem tiks nosūtīta elektroniski uz projekta kontaktpersonas e-pasta adresi, kā arī informācija, kas saistoša visiem projektu īstenotājiem, tiks publicēta mājaslapā, lūdzam sekot jaunumiem lapā https://lvafa.vraa.gov.lv/

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.