RTU īstenots "Energovienoti" pilotprojekts nes pirmos rezultātus

08.03.2023


Foto: pixabay.com

Temperatūras samazināšana telpās tikai par vienu grādu un citas aktivitātes, kas neprasa finansiālus kapitālieguldījumus, ļauj Gulbenes iedzīvotājiem samazināt apkures patēriņu pat par 10%, liecina Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (RTU VASSI) īstenots projekts «Energovienoti». Projektam pievienojas arī citas pašvaldības. 

RTU VASSI īsteno nacionāla mēroga projektu «Energovienoti», lai vairotu Latvijas sabiedrības, uzņēmumu, organizāciju un pašvaldību energopratību. 

Pilotprojektā Gulbenē kopš pagājušā gada oktobra RTU zinātnieki un mācībspēki ciešā sadarbībā ar novada pašvaldību, energopārvaldniekiem, daudzdzīvokļu namu vecākajiem un iedzīvotājiem īsteno aktivitātes, kas palīdz samazināt siltumenerģijas patēriņu. Gulbenē tiek analizēts siltumenerģijas patēriņš, iedzīvotājiem ir nodrošināta informācija un padomi, kā vienkārši mainīt ikdienas paradumus. Ēku energopārvaldniekiem konsultācijas un ieteikumus sniedz RTU VASSI speciālisti un Gulbenes novada energopārvaldnieks. 

«Dalībai pilotprojektā «Energovienoti» pieteicās sešas daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas. Tās ir dažādas gan pēc apkures veida, gan tehniskā stāvokļa un līdz šim veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem. Rezultāti rāda, ka ar temperatūras samazinājumu siltummezglā tikai par vienu grādu un aktīvu iedzīvotāju līdzdalību izdodas sasniegt rezultātu. Mājās, kur energopārvaldnieki un iedzīvotāji bija visaktīvākie, no oktobra līdz janvārim siltumenerģijas patēriņš samazinājās vidēji par 10%, salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo laika periodu. Naudas izteiksmē ietaupījums ēkās tuvojās diviem tūkstošiem eiro,» stāsta RTU profesore Dagnija Blumberga. Ietaupījums ir aprēķināts, salīdzinot patēriņu šajā un iepriekšējā apkures sezonā un ņemot vērā āra gaisa temperatūras atšķirības. Finansiālais ietaupījums aprēķināts pēc pašreizējā siltumenerģijas tarifa. «Tas apliecina, ka katrs Latvijas iedzīvotājs ar savu rīcību var pozitīvi ietekmēt ne vien savu ikdienu un tēriņus, bet visas Latvijas nākotni,» norāda D. Blumberga.

Pilotprojektā iesaistās arī skolēni, apgūstot caurviju prasmes iegūt un analizēt informāciju. Gulbenes novada vidusskolas 11. klases skolēni iepazinuši gan dažādas zinātniskās metodes un pētnieku profesiju, gan izzinājuši siltumenerģijas taupības pasākumus. Praktiski darbojoties, viņi aptaujāja daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājus, noskaidroja, kādi energoefektivitātes pasākumi veikti vai tiek plānoti, apzināja ēku fizisko stāvokli, monitorēja iekštelpu temperatūru. Ar secinājumiem un priekšlikumiem veicamajiem uzlabojumiem skolēni iepazīstināja skolas, Gulbenes pašvaldības un RTU VASSI pārstāvjus. Trīs labāko darbu autori tiks apbalvoti. 

Gulbenes piemēram jau seko arī Tukuma novads, kur uzsākts projekts «Energovienoti», bet izzinošs nodarbību cikls par energoefektivitāti noticis arī Ķekavas novada Baldones vidusskolā. Projektā plānots iesaistīt arī citas Latvijas pašvaldības. 

Projekts «Energovienoti» (Nr. 1-08/76/2022) tiek īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu. Tajā RTU VASSI veido interaktīvu, informatīvu un analītisku platformu, nodrošinot sabiedrībai rīkus, kas palīdzēs mazināt energopatēriņu. Tiek izstrādāta metodika energoaudita veikšanai – informatīvas un interaktīvas vadlīnijas, lai ikvienam būtu pa spēkam apsekot savu mājokli un identificēt būtiskākos enerģijas patēriņa avotus un faktorus, kas ietekmē patēriņu. Top arī energoefektivitātes pasākumu katalogs, ko iedzīvotāji varēs izmantot, lai mainītu paradumos. Tiks izveidots un ieviests «Energovienoti» marķējums un uzraudzības sistēma – ilgtspējīgas paraugprakses apliecinājums saimnieciskās darbības veicējiem, uzņēmumiem, valsts un pašvaldības iestādēm, dažādu nozaru organizācijām. Ar tā palīdzību tiks identificēti un apbalvoti sociāli atbildīgi uzņēmumi un organizācijas, kuru darbība ir labs piemērs citiem. Būtiska loma ir arī konsultatīvam atbalstam iedzīvotājiem, kā arī zināšanu pārnesei un izpratnes veidošanai. 

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.