Klāsteris CLEANTECH LATVIA sadarbībā ar projekta partneriem turpina attīstīt projektu

10.03.2022

Klāsteris CLEANTECH LATVIA sadarbībā ar projekta partneriem turpina attīstīt projektu un padarīt projekta nodevumus pieejamus plašam būvniecības nozares un saistīto publisko iestāžu speciālistu lokam.

Turpinot 2021.gadā īstenotā Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstīto projektu “Normatīvo aktu priekšlikumu izstrāde ilgtspējīgās lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā” , kura mērķis bija izstrādāt metodiskos norādījumus un projektēšanas vadlīnijas Latvijas specifikai atbilstošiem ilgtspējīgiem lietus notekūdeņu apsaimniekošanas risinājumiem, kas būtu pielietojami dažādās apbūves situācijās, klāsteris CLEANTECH LATVIA sadarbībā ar projekta partneriem turpina attīstīt projektu un padarīt projekta nodevumus pieejamus plašam būvniecības nozares un saistīto publisko iestāžu speciālistu lokam.

Projekta laikā tika veikti vairāki uzdevumi, kas ļaus uzlabot apdzīvoto vietu noturību pret klimata pārmaiņām, samazinot ūdens objektu piesārņojumu. Balstoties uz Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu līdz 2030. gadam, klimata pārmaiņu ietekmē palielināsies nokrišņu intensitāte un biežums, kas norāda uz lietus ūdeņu apsaimniekošanas problēmas aktualitāti.

CLEANTECH LATVIA kopā ar projekta partneriem ir izstrādājusi metodiskus norādījumus un projektēšanas vadlīnijas ilgtspējīgiem lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumiem. Praktiski pielietojamas projektēšanas vadlīnijas ar konkrētiem risinājumiem ir vērtīgs profesionāls materiāls visiem būvniecības nozares speciālistiem ikdienas darbā. Dokumentu izstrādē darbojās pieredzējušu ekspertu komanda: Jurijs Kondratenko, Daina Ieviņa, Marta Zemīte, Floris Boogaard, Ilze Rukšāne, Arnita Verza un Klinta Alpa-Šulmane.

Profesors Floris Boogaards no Nīderlandes darbu projektā raksturo šādi: “Saskaņā ar pēdējo klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) ziņojumu man nav jāpierāda, cik svarīga ir šī tēma un projekta rezultāti. Bija prieks strādāt ar ekspertu komandu un piedalīties starptautiskā zināšanu apmaiņā par klimata pārmaiņām. Izmantojot interaktīvus rīkus, piemēram, tīmekļa karšu lietojumprogrammu-climatescan.org, mēs varam nonākt pie praktiska un vizuāla rezultāta, kas palīdzēs šīs vadlīnijas īstenot praksē. Ceru, ka izstrādātie dokumenti paātrinās pielāgošanos klimatam pārmaiņām Latvijā un citviet."

CLEANTECH LATVIA mājaslapā bezmaksas lejupielādei speciālistiem ir pieejami šādi materiāli:

Plānots, ka CLEANTECH LATVIA caur jaundibināmo mācību centru CLEANTECH HUB popularizēs izstrādāto materiālu profesionālās pilnveides kursos sadarbībā ar visām būvniecības nozares sertifikācijas institūcijām, tai skaitā, Latvijas Būvinženieru savienību, Latvijas Arhitektu savienību, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienību, kurās tiks panākta programmas apstiprināšana profesionālās pilnveides kredītpunktu iegūšanai.

Turpinās ekspertu darba grupas pārrunas ar atbildīgo valsts iestāžu darbiniekiem no Vides attīstības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas nekustamajiem īpašumiem par nākamajiem soļiem un finansējumu, lai nozares speciālisti izstrādātos dokumentus ātrāk uzsāktu lietot plašā mērogā.

Projektā izstrādātie dokumenti nodrošinās tehnisko atbalstu pašvaldībām nacionālajā līmenī, plānojot konkrētus plūdu riska mazināšanas pasākumus un ilgtermiņā tiks sekmēta ilgtspējīga lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu pielietošana, uzlabojot apdzīvoto vietu noturību pret klimata pārmaiņām un samazinot ūdens objektu piesārņojumu.

Informāciju sagatavoja:
Nelda Elsiņa
CLEANTECH LATVIA
nelda@cleantechlatvia.com

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.