Norisinājās starptautisks pieredzes apmaiņas seminārs bezmugurkaulnieku sugu ekspertiem

14.09.2021

09.09.2021. Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi organizēja starptautisku pieredzes apmaiņas semināru “Challenges and solutions of protected aquatic animal species (Dytiscus latissimusGraphoderus bilineatusHirudo medicalis) monitoring” bezmugurkaulnieku sugu ekspertiem. Semināra ietvaros tika diskutēts par Eiropā apdraudēto ar ūdeņu biotopiem saistīto bezmugurkaulnieku sugu platās airvaboles Dytiscus latissimus, divjoslu airvaboles Graphoderus bilineatus un medicīnas dēles Hirudo medicinalis aizsardzības un monitoringa problēmām un iespējamiem risinājumiem.

Seminārā piedalījās 32 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Ukrainas, Čehijas, Šveices, Polijas, Grieķijas, Slovākijas un Itālijas.

Seminārs tika organizēts Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Monitoringa un populācijas lieluma aprēķina metodikas pilnveidošana un aprobācija trim ES aizsargājamām bezmugurkaulnieku sugām – platajai airvabolei, divjoslu airvabolei un medicīnas dēlei (Reģ. Nr. 1-08/27/2020)” ietvaros.

Divjoslu airvabole - Foto:V.Vahruševs

Medicīnas dēle - Foto M.Kalniņš

Platā airvabole - Foto V.Vahruševs

Projekta ietvaros, pamatojoties uz sugu dzīvotņu un ekoloģijas analīzi, tiek iegūti jauni zinātniski pamatoti dati monitoringa un populācijas aprēķina metodikas uzlabošanai/izstrādei trīs ES nozīmes aizsargājamām bezmugurkaulnieku sugām - platajai airvabolei Dytiscus latissimus, divjoslu airvabolei Graphoderus bilineatus un medicīnas dēlei Hirudo medicinalis. Projekta ietvaros veikto lauka pētījumu rezultātā tiek sagatavotas rekomendācijas platās airvaboles Dytiscus latissimus un divjoslu airvaboles Graphoderus bilineatus esošās monitoringa metodikas uzlabošanai, izstrādāta jauna metodika medicīnas dēles Hirudo medicinalis monitoringam, kā arī izstrādāta populācijas aprēķina metodika visām trīs projekta mērķsugām.

Papildus informācija:

Projekta vadītājs
Dr. biol. Uldis Valainis
ālr.: 26113065
e-pasts: uldis.valainis@biology.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.