Zero Waste Latvija aicina pieteikties uz vieslekcijām par aprites ekonomiku un bezatkritumu dzīvesstilu

20.11.2020

Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē, kuras ietvaros dažādu nozaru uzņēmumu un iestāžu eksperti vieslekcijā, tiešsaistes nodarbībā vai uzņēmuma ekskursijas ietvaros sniedz priekšstatu, kā attiecīgās jomas profesijās un situācijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas.

Zero Waste Latvija eksperti piedāvā viesoties skolās gan attālināti, gan klātienē, lai lekcijās un nodarbībās dalītos ar savām zināšanām un praktiskiem padomiem saistībā ar pārmaiņām ekosistēmā un aprites ekonomikā. Skolēni piedalīsies diskusijā un nodarbības beigās tiks uzdots praktiskais uzdevums grupās, kura ietvaros skolēni tiks aicināti rast risinājumus kādai sadzīves lietai. Pēc apmēram nedēļas sekos vēl viena nodarbība, kurā skolēni prezentēs savus atrastos risinājumus un lektors sniegs atgriezenisko saiti.

Pamatskolas pēdējo klašu un vidusskolas audzēkņi tiek aicināti aktīvi iesaistīties risinājumu radīšanā un ieviešanā, kā arī attīstot kritiskās domāšanas spējas piedāvāto risinājumu izvērtēšanai.

Piesaki vieslekciju gan klātienē, gan attālināti saviem skolēniem un mainiet nākotni kopā:

Nodarbībās skolēni uzzinās par nepilnībām materiālu un enerģijas apritē un ar to saistītajām vides problēmām, diskutēs par to, ko varam darīt gan kā indivīdi, gan kā sabiedrība kopumā, lai to mainītu.

Nodarbībās skolēni uzzinās par valdošā ekonomikas modeļa nepilnībām materiālu un enerģijas apritē un ar to saistītajām vides problēmām, diskutēs par to, ko varam darīt gan kā indivīdi, gan kā sabiedrība kopumā, lai to mainītu.

Projektu “Ar vienu reizi ir par maz” līdzfinansē Latvijas vides aizsardzības fonds.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.