Rēzeknē apzinās mājsaimniecībās izmantojamās apkures iekārtas

15.10.2020

Rēzeknē no šī gada 1. septembra līdz 2021. gada 1. augustam tiks īstenots projekts “Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu apzināšana un risinājumu izstrāde”.

Projektā no dažādiem pieejamiem reģistriem un interviju veidā paredzēts apkopot informāciju par mājsaimniecībās izmantotajām apkures iekārtām, to veidiem, vecumu, izmantoto kurināmo, kā arī izstrādāt risinājumus informācijas turpmākai papildināšanai, apstrādei un uzkrāšanai, saskaņā ar Valsts plāna rīcības virzienu “Emisiju samazināšana no sadedzināšanas iekārtām mājsaimniecības sektorā” un tā ietvaros Rēzeknes pilsētas pašvaldībai noteiktajiem uzdevumiem.

Projekta rezultāti būs būtisks pamats papildu pasākumu noteikšanai Rēzeknes pilsētā, lai veicinātu veco apkures iekārtu nomaiņu un pieslēgšanu centralizētajai siltumapgādei, tādējādi samazinot apkures iekārtu radīto piesārņojumu. Projekta rezultāti palīdzēs arī saplānot nepieciešamo papildu finansējumu papildu pasākumu veikšanai mājsaimniecību sektorā nākamajā ES fondu plānošanas periodā. Tāpat projekta gaitā iegūtie un apkopotie dati būs labs sākums datubāzei, radot “informācijas un datu platformu”, kas sniegs, pirmkārt, iespēju apzināt mājsaimniecību izmantotās apkures iekārtas, otrkārt, izstrādāt rīcības plānu un stratēģiju, un, treškārt, sniegs datus, kas ļaus noteikt katras mājsaimniecības un kopējo radīto emisiju izmešu apjomu.

Anketu var sūtīt uz e-pastu arturs.butkevics@rezekne.lv vai personīgi iesniegt domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā. Ja jums nav iespējas ierasties domē, varat zvanīt uz tālr. 646 07683 un vienosieties ar atbildīgo speciālistu, par apmeklēšanas laiku.

Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.