Notiks ekoskolu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi - 2. daļa

11.08.2020

Kursu mērķis – turpināt padziļināti izzināt Ekoskolu programmas metodoloģiju, uzlabotos kritērijus un apskatīt biežāk pieļautās kļūdas, labo praksi, sasaistot to ar kompetenču pieeju mācību saturā.

Norises formāts – kursi notiks vebināra formātā Zoom platformā un tiks reģistrēti kā A programma 8 stundu apjomā.

Kursu programmu veido 4 savstarpēji saistīti 2 stundu nodarbību cikli. Katrs veltīts konkrētam Ekoskolu darbības aspektam un iepriekš apgūto kursu* zināšanu padziļinājumam un prasmju attīstīšanai.

*KURSU PROGRAMMA IR TURPINĀJUMS IEPRIEKŠ ĪSTENOTIEM PAMATKURSIEM (SASKAŅOJUMA NR. RIMC-18-193) SKAT. IEPRIEKŠĒJO KURSU APRAKSTU ŠEIT EJ.UZ/EKOKURSI1 UN MATERIĀLUS ŠEIT EJ.UZ/EKOKURSI1MATERIALI

Kursu pamatā ir:

 1. 1. Ekoskolu programmas 7 soļu sekmīga realizēšana izglītības iestādē, izmantojot Ekoskolu programmas snieguma līmeņa aprakstu (uzlabotos kritērijus) skolēnu caurviju prasmju attīstīšanai un skolas vides ietekmes mazināšanai.
 2. 2. Vides izglītības darba plānošana izglītības iestādē, izmantojot Ekoskolu programmas metodoloģijas 7 soļus.

Galvenie pašreiz plānotie apskatāmie jautājumi:

 1. cikls:
  1. Ekoskolu programmas uzlabotie kritēriji (snieguma līmeņa apraksts) – svarīgākais, kas būtu jāzina jaunajā mācību gadā, darbojoties pēc uzlabotiem kritērijiem.
  2. Ekopadomes izpratne un darbs veiksmīgai programmas realizēšanai – soļa īstenošanas labā prakse, neformālās izglītības, komandas veidošanas un saliedēšanas metodes, motivēšanas veidi un nozīme, bērnu Ekopadome pirmsskolā.
 2. cikls:
  1. Vides novērtējuma veikšana – veidi, kā iesaistīt vairāk skolas pārstāvjus un kā reizē nodrošināt arī savākto datu kvalitāti; metodes, kā atrast atbildes uz vides novērtējuma jautājumiem; vides novērtējuma savāktās informācijas pasniegšana, vizualizēšana.
  2. Rīcības plāns – mērķu definēšanas prasmju pilnveidošana (turpinājums pamatkursā iesāktajam); metodes, kā skolēnus iesaistīt šajā procesā; mērķa un rīcības plāna aktivitāšu kvalitātes rādītāji, iezīmes; skolu vides un izglītojošo mērķu saikne ar Ekoskolu ilgtermiņa mērķiem; Rīcības plāna vizualizēšana un prezentēšana; ieteikumu vākšanas dažādas metodes, rīki, motivācijas mehānismi un kopumā skolēnu, skolas pārstāvju, kas nav Ekopadomē, iesaiste rīcības plāna izstrādē.
  3. Visas skolas un sabiedrības iesaiste, komunikācija – efektīva komunikācija, komunikācijas rīki; visas skolas un sabiedrības izglītošanas, iesaistes labās prakses piemēri skolās un pirmsskolās dažādām auditorijām; vides kampaņu priekšnosacījumi; sadarbība, komunikācija vietējās kopienas, pašvaldības līmenī, vietējo iniciatīvu plānošana un īstenošana.
 3. cikls:
  1.  
  2. Pārraudzība un izvērtēšana – pārraudzības un izvērtēšanas metožu veidi un praktiski pielietošanas piemēri; skolu labā prakse; izvērtēšanas saikne ar vides novērtējumu, rīcības plānu; piemēri informēšanai par izvērtēšanas rezultātiem; skolu un pirmsskolu pieredzes apmaiņas pasākumu piemēri.
 4. cikls:
  1. Saikne ar mācību saturu: Ekoskolu 7 soļu plānošana integrēšanai skolas mācību programmā (dažādās mācību priekšmetu jomās, dažādās vecuma grupās) un ārpusklases pasākumos; skolotāju līdzdalība un sadarbība; rezultātu izvērtēšana un apkopošana; skolēnu veidots izglītojošs saturs ārpus stundu aktivitātēm.
  2. Vides kodeksa labās prakses aktualizēšana piemēri un veidi.
  3. Ekoskolu datu bāze.

Kā caurviju tēma visos ciklos tiks apskatīta Ekoskolas iespēju izmantošana kompetenču pieejas realizēšanai skolu mācību programmās.

Programmas mērķauditorija – Ekoskolu vides izglītības koordinatori skolās (Pamatauditorija ir sākumskolas -vidusskolas skolotāji. Ja ir interese, var pieteikties arī pirmsskolas. Apskatīsim arī pirmsskolu piemērus.)

Laiks:

I grupa 2020. gada 17.-18. augusts (1.,2. cikls) un 24.-25. augusts (3., 4. cikls), katrā dienā no 10:00-12:00

II grupa 2020. gada 19.-20. augusts (1.,2. cikls) un 26.-27. augusts (3., 4. cikls), katrā dienā no 10:00-12:00


Reģistrācija anketa: ej.uz/ekokursi2020 

Lūgums aizpildīt šo reģistrācijas anketu līdz 11. augustam. Pēc tam tiks atsūtīta Zoom saite.

Kursu dalībnieki saņems apliecības par profesionālās kompetences pilnveidi.

Skolotājiem, kas nav izgājuši pamatkursu, būs iespēja septembrī iziet. Savu interesi piedalīties varēs norādīt iepriekš minētā reģistrācijas anketā.

 
Ekoskolu programmu un Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projektā “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2020.gadā”.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.