Īstenots projekts “Laivu ielaišanas vietas izveide Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai”

03.06.2020

Saldus ezermalā radīta jauna sakārtota vieta saldeniekiem un pilsētas viesiem – izveidota publiski pieejama laivu ielaišanas vieta Saldus ezerā, apzaļumota un labiekārtota pieguļošā teritorija, nopļauti ūdensaugi, nostiprināti krasti, uzstādīti atpūtas soliņi, atkritumu urna un informācijas stends. Projekta ietvaros izveidots arī gājēju tiltiņš pāri gravai no automašīnu stāvlaukuma.

Projektu īstenoja Saldus novada pašvaldība ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekta “Laivu ielaišanas vietas izveide Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai” ietvaros. Objekts nodots ekspluatācijā 8. maijā un ir pieejams iedzīvotājiem.

Būvdarbus veica SIA “Kulk”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Satvars”, būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA “MSCO.

Projekts īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.