Turpinās publiskā apspriešana Lizdoles ezera ekspluatācijas un apsaimniekošanas noteikumu izstrādes ietvaros

05.02.2020

Lizdoles ezera ekspluatācijas noteikumu un apsaimniekošanas plāna izstrādi projekta Nr. 1-08/390/2018 “Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” ietvaros veica Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts. Plānošanas dokumenti izstrādāti ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

Ar sagatavotajiem dokumentiem elektroniski var iepazīties www.smiltene.lv. Papīra formātā dokumenti pieejami Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā, Smiltenē, Dārza ielā 3 un Launkalnes pagasta pārvaldē Ezera ielā 2, Launkalnē, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā.


 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks:

2020.gada 13.februārī plkst.18:00 Launkalnes tautas namā, Ezera ielā 2, Launkalnē, Smiltenes novadā.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2020.gada 17.februārim (pasta zīmogs, ja sūta pa pastu) elektroniski projekta vadītājai Lindai Uzulei uz e-pastu linda.uzule@lu.lv vai Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājai Irai Punkstiņai uz e-pastu ira.punkstina@smiltene.lv vai papīra formātā Smiltenē, Dārza ielā 3, Smiltenes novada domes klientu apkalpošanas centrā.

Sabiedriskā apspriešana notika projekta “Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” ietvaros, ko atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.