Aicinām pieteikties pieredzes apmaiņas semināram “parkveida pļavas un ganības"

23.09.2019

Dabas aizsardzības pārvalde un Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs aicina pieteikties pieredzes apmaiņas semināram par ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu Parkveida pļavas un ganības 6530*, tajā sastopamajām dabas vērtībām, kā arī biotopam labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošināšanu ilgtermiņā. Seminārs norisināsies 2019. gada 4. oktobrī Skolas ielā 1b, Gulbenē, “Lokāls Siltumnīca” (https://www.facebook.com/lokalssiltumnica/)

ES nozīmes īpaši aizsargājamais biotops Parkveida pļavas un ganības 6530* ir unikāls veģetācijas komplekss, kuru veido skrajmeži, izklaidus koki vai koku un krūmu grupas mozaīkā ar atklātu zālāju laucēm. Šis biotops Latvijā sastopams ļoti reti, pārsvarā upju ielejās. Vienas no lielākajām līdz šim zināmajām biotopa platībām Latvijā sastopamas tieši dabas liegumos „Lubāna mitrājs”, „Sitas un Pededzes paliene” un „Mugurves pļavas”, tādēļ LVAF projekta ietvaros tika veikta detalizēta inventarizācija ar mērķi noskaidrot reālās biotopa platības un stāvokli šajās teritorijās. Projekta ietvaros veikto pētījumu rezultātā jau ir uzkartētas biotopa platības vairāk nekā 1000 ha lielās platībās, uzkartēti 12 500 parkveida struktūru veidojošie koki (no tiem 250 dižkoki), kā arī konstatētas 49 īpaši aizsargājamās un retās sugas no 308 atradnēm.

 Diemžēl lielākajā daļā apsekotajās biotopa platībās nenotiek biotopam vajadzīgā saimnieciskā darbība – pļaušana un noganīšana. Biotopa teritorijas pakāpeniski aizaug vēl vairāk, un vietās, kas jau agrāk apmežojušās, iet bojā vecie parkveida ainavas koki, kas senāk auguši klajākos apstākļos un tie nevar pilnvērtīgi nodrošināt no biotopa atkarīgo sugu ilgtspējīgu pastāvēšanu. Lai nodrošinātu ar šo unikālo biotopu saistīto dabas vērtību saglabāšanu un atvieglotu turpmākas apsaimniekošanas plānošanu, projekta ietvaros katram no uzkartētajiem biotopa poligoniem tiek gatavotas apsaimniekošanas vadlīnijas, ņemot vērā biotopa stāvokli, tajā sastopamās dabas vērtības, kā arī būtiskākos ietekmējošos faktorus.

Seminārā aicināti piedalīties dabas aizsardzības speciālisti, zemes īpašnieki, apsaimniekotāji, institūciju pārstāvji u.c. interesenti, lai dalītos pieredzē un kopīgi meklētu veiksmīgākos risinājumus biotopa Parkveida pļavas un ganības 6530* saglabāšanai Latvijā.

 

Semināra programma

9.00 – 9.30 Pulcēšanās un rīta kafija.
9.30 – 11.30 Prezentācija “Parkveida pļavas un ganības – esošā situācija, saglabāšanas problēmas un iespējamie apsaimniekošanas risinājumi”. Diskusijas.
11.30 – 12.00 Kafijas pauze.
12.00 – 12.30 Izbraukšana uz objektiem (ar savu transportu).
12.30 – 13.00 Pusdienas dabā (tiek nodrošinātas no organizatoru puses).
13.00 – 17.00 Objektu apsekošana dabā un diskusijas par biotopa apsaimniekošanas jautājumiem.

Pieteikties pieredzes apmaiņas semināram var aizpildot elektronisko pieteikuma formu līdz 30.09.2019.

Apmācību semināra elektroniskā pieteikuma forma - http://ejuz.lv/22i6

Seminārs tiek organizēts Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta „„Biotopa „Parkveida pļavas un ganības 6530*” aizsardzības plānā paredzēto apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumos „Lubāna mitrājs”, „Sitas un Pededzes paliene” un „Mugurves pļavas””, reģ. Nr. 1-08/ 294 / 2018, ietvaros

Papildus informācija:
Projekta vadītājs
Dr. biol. Uldis Valainis

tālr.: 26113065
e-pasts: uldis.valainis@biology.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.