Dabas lieguma teritorijā “Daugava pie Kaibalas” uzsākta laivu piestātņu uzstādīšana un dabas takas izveide

20.09.2019

Septembra sākumā ir uzsākta Lielvārdes un Ķeguma novadu sadarbības projekta “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas “Daugava pie Kaibalas” dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu ieviešana” redzamākā aktivitāte – laivu piestātņu uzstādīšana.

Projekta ietvaros novada iedzīvotāju un viesu, kā arī dabas draugu un putnu vērotāju brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanai un atpūtas uz ūdens iespēju pilnveidošanai, tiks uzstādītas trīs pontonu tipa ūdens transportlīdzekļu pietauvošanās vietas – pie Dzejas ozoliem Kaibalā, uz Garās salas un Lielās salas Daugavā. Šajās trīs vietās un divās autostāvvietās Dzelmēs paredzēts uzstādīt arī dažādus atpūtas vietu labiekārtojuma elementus.

Papildinot ūdens transportlīdzekļu pietauvošanās vietu pieejamību Daugavā, dabas lieguma apmeklētājiem tiks dažādota iespēja tuvāk iepazīt neskartu dabu, dabiskus mežus uz salām, vērot ūdensputnu dzīvesveidu, kā arī papildināt pārvietošanās un izklaides braucienu maršrutus pa Daugavu. Vienlaicīgi gan jāievēro, ka aktivitātes notiek dabas liegumā, kur dažāda veida darbības (piemēram, zvejošana, pārvietošanās ar motorizētiem ūdens transportlīdzekļiem u.c.) ir ierobežotas ar dabas lieguma individuālajiem izmantošanas un aizsardzības noteikumiem.

Līdz ar ūdens transportlīdzekļu pietauvošanās vietas un atpūtas vietas izveidi uz Lielās salas, tiks izveidota arī dabas taka, pa kuru pārvietojoties, iespējams iepazīt dabisku, neskartu mežu, mitrās un slapjās pļavas un Daugavas lejtecei raksturīgu ainavu.

Tāpat septembra sākumā uzsākta arī projekta aktivitāte - dabisko zālāju atjaunošana lieguma pļavās, nepieļaujot to aizaugšanu ar krūmiem. Veicot šo aktivitāti, tiks veicināta bioloģiskās daudzveidības palielināšanās, kā arī radīta labvēlīgāka vide ligzdojošiem un caurceļojošiem putniem.

Projektu “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas “Daugava pie Kaibalas” dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu ieviešana” (Nr.1-08/277/2018.) līdzfinansē Latvijas vides aizsardzības fonds konkursa aktivitātes “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu ieviešana” ietvaros un Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldības.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.