Noslēdzies jauno dabas ekspertu apmācību projekts

22.09.2018

Noslēdzies Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centra un Dabas aizsardzības pārvaldes organizētais Latvijas vides aizsardzības fonda finansētais projekts „Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot jaunu sugu aizsardzības jomas ekspertu apmācību un paaugstinot profesionālo kompetenci DAP speciālistiem”, reģ. Nr. 1-08/ 171 / 2017.

Projekta ietvaros nodrošināta jauno dabas aizsardzības jomas ekspertu un DAP speciālistu apmācība par dažādām sugu grupām (gliemeži, ķērpji, sūnas, sēnes, vaboles, spāres un tauriņi). Projekta norises laikā kopumā organizēti 7 tematiskie apmācību semināri. Apmācības organizētas kā teorētiski praktiskie divu dienu apmācību semināri, kuru laikā apmācību dalībnieki varēja apgūt iemaņas īpaši aizsargājamo un reto sugu noteikšanā, iepazīt šo sugu ekoloģiskās īpatnības un apsekot sugu dzīvotnes dabā.

Projektā īstenoto darbību rezultātā stiprināta Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitāte, apmācot 20 jaunos ekspertus un 5 DAP speciālistus gliemežu jomā, 12 jaunos ekspertus un 4 DAP speciālistus spāru jomā, 20 jaunos ekspertus un 5 DAP speciālistus tauriņu jomā, 15 jaunos ekspertus un 3 DAP speciālistus vaboļu jomā, 20 jaunos ekspertus un 5 DAP speciālistus ķērpju jomā, 17 jaunos ekspertus un 8 DAP speciālistus sūnu jomā, kā arī 19 jaunos ekspertus un 6 DAP speciālistus sēņu jomā.

Projekta ietvaros sagatavoti kvalitatīvi metodiskie materiāli par Latvijā sastopamajām retajām un aizsargājamām gliemežu, ķērpju, sūnu, sēņu, vaboļu, spāru un tauriņu sugām. Metodiskajos materiālos iekļauta informācija un ilustratīvais materiāls par šo sugu bioloģiju, ekoloģiju, noteikšanas pazīmēm, izplatību, tipisko dzīvotņu raksturojumu u.c. ekspertu darbam būtiska informācija.

 

Projekta ietvaros izstrādātie metodiski materiāli:

 

Papildus informācija:
Projekta vadītājs

Dr. biol. Uldis Valainis
tālr.: 26113065
e-pasts: uldis.valainis@biology.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.