Lēdurgas Dendroparka labiekārtošanas darbu projekts noslēdzies

17.08.2018

Esam gandarīti par iespēju paveikt Dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” teritorijas rekonstrukcijas un labiekārtojuma Tehniskā projekta 1. kārtu.

Saglabājot un palielinot teritorijas ainaviskās vērtības – veikti Koku alejas sakopšanas darbi,

labiekārtota un atjaunota gājēju celiņu infrastruktūra.

Papildinot apskates objektus, parkā izveidots Horoskopu koku aplis ar jauniem citzemju stādījumiem. Parka viesi var iepazīties ar 22 horoskopu koku aprakstiem un meklēt savam dzimšanas laikam atbilstošo vēstījumu.

Sagatavota informācija par dabas pieminekļa teritorijā esošajām vērtībām, pie stādījumiem izvietotas 200 informatīvās plāksnītes.

Dabas pieminekļa teritorijā strādāja eksperti: Andrejs Svilāns Salaspils botāniskā dārza direktors, Lēdurgas Dendroparka vadītāja Ilze Rubīna apzinot dabas pieminekļa vērtības un SIA “Labie koki” eksperti.

Sabiedrības informēšana par projektā sasniegtajiem rezultātiem un dabas vērtībām uzņemts TV sižets, publicēts Rīga TV 24:

https://www.youtube.com/watch?v=Yihyk52cRlY

https://youtu.be/qSw82FCw2XI

Dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” teritorijas lielākās daļas, kur atrodas galvenie citzemju koku sugu stādījumi, īpašnieks ir Krimuldas novada dome.

Aktivitātes īstenotas projekta “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai, projekta reģ. nr. 1-08/43/2017, līguma Nr. 1-20/28, ietvaros par Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem un ar Krimuldas novada domes līdzfinansējumu. Plānotās attiecināmās izmaksas 66 155,57 EUR.

Projektu īstenošanas laiks no 2017.gada 30. marta līdz 2018.gada 29. jūnijam.


Krimuldas novada domes Attīstības nodaļa: tālr. 25549748, e-pasts: dome@krimulda.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.