Noslēgušies 2016.gadā plānotie pļavu biotopu apsaimniekošanas pasākumi Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos

16.11.2016

Ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu jau trešo gadu turpināti dabisko zālāju atjaunošanas un pļavu apsaimniekošanai nepieciešamās infrastruktūras uzturēšanas darbi Teiču dabas rezervātā un Krustkalnu dabas rezervātā.

Projekta “Pļavu biotopu apsaimniekošanas pasākumi Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos 2016.gadā” (reģ. Nr. 1-08/175/2016) ietvaros Teiču dabas fonds turpināja pļavu atjaunošanu 37,5 ha kopplatībā. Atjaunošanas darbi notika pļavās, kuras nav iekļautas lauku blokos un to apsaimniekošanai nav pieejami lauksaimniecības atbalsta maksājumi. 

Liela daļa atjaunojamo platību nav piemērotas darbam ar tehniku, jo ir pārmitras vai nepiebraucamas. Šādās pļavās 17,4 ha platībā koku un krūmu atvases tika pļautas ar rokas darbarīkiem. Zāles un atvašu pļaušana vai smalcināšana ar traktortehniku veikta 6,3 ha platībā. Šo zālāju atjaunošana tika uzsākta iepriekšējos gados, bet stāvoklis pagaidām neatbilst nosacījumiem lauksaimniecības atbalsta maksājumu saņemšanai, vai arī platība ir mazāka par 0,3 ha. Uzsākta vairāku ilgstoši nepļautu un daļēji aizaugušu zālāju rekultivācija. Darbam ar tehniku piemērotās pļavās 7,2 ha platībā veikta koku un krūmu apauguma frēzēšana ar rekultivācijas frēzi vai nozāģēšana zemes virskārtas līmenī un novākšana, virsmas līdzināšana, kā arī neaizaugušās zālāja daļas pirmreizējā pļaušana. Ar rokas darbarīkiem atbrīvotas no apauguma pļavas 4,4 ha platībā.

Dambru “Garā pļava” Krustkalnu rezervātā 2014.gadā Dabas aizsardzības pārvaldes organizētās talkas laikā tika atbrīvota no apauguma. Lai nodrošinātu tālāku zālāja atjaunošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu, projektā izveidota piebrauktuve traktortehnikai 0,3 km garumā. Teiču purva masīvā uz minerālaugsnes salas saglabājušās Mindaugu pļavas apm. 12 ha platībā. Vēsturiskais pievadceļš Mindaugām PSRS laikā veiktās meliorācijas rezultātā daļēji iznīcināts un platības jau vairākus gadu desmitus ir nepiebraucamas. Pļavu turpmākai uzturēšanai izšķiroša bija piebraukšanas iespēju atjaunošana, tādēļ tika izveidota piebrauktuve viegla tipa traktortehnikai 2,5 km garumā, kā arī veikti pievadceļa 2,6 km garumā periodiskās uzturēšanas darbi – ceļmalu atbrīvošana no apauguma, bebru rakumu aizbēršana, ceļa klātnes labošana un līdzināšana.

Projekta ietvaros veikti arī invazīvās sugas - Sosnovska latvāņa ierobežošanas pasākumi pļavās un tām piegulošajās platībās Teiču rezervātā apm. 2,2 ha platībā. Tehnikai pieejamās vietās latvāņi divas reizes pļauti ar rotējošo nažu pļaujmašīnu, daļa platību noganīta. Nepiebraucamās vietās divas reizes sezonā veikta centrālo rozešu izduršana ar lāpstu 5 – 10 cm zem augsnes virskārtas vai pļaušana ar trimeri.

 

Informāciju sagatavoja projekta “Pļavu biotopu apsaimniekošanas pasākumi Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos 2016.gadā” vadītājs Māris Rezgoriņš, tālrunis: 29424167, e-pasts: maris@teici.lv.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.