Latgalē īsteno projektu „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana”

04.11.2016

Uz jautājumu kā stiprināt Latvijas un Latgales ilgtspēju atbildes centīsies rast Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un partneri - Rēzeknes novada pašvaldība, Ludzas pašvaldība, Līvānu pašvaldība, Madonas pašvaldība, biedrība „Latvijas Inovatoru apvienība”, biedrība „Biomasas Tehnoloģiju centrs”, īstenojot projektu “Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana”.

Projekts ir vērsts uz reģionālās politikas un vides aizsardzības politikas pilnveidošanu Latvijā un Latgalē, atbilstoši Vides politikas pamatnostādnēs 2014.- 2020. izvirzītajiem principiem – „nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot uz ilgtspējīgu attīstību veiktas darbības, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sekmējot sabiedrības informētību par vides stāvokli un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā īpaši, akcentējot kultūras un dabas vērtību saglabāšanas nozīmi.”

Ar minētajiem principiem ir tieši saistīts projekta mērķis: plašā dažādu jomu ekspertu dialogā ilgtspējas aspektā vispusīgi vērtēt un analizēt dzīves vides kvalitātes, izglītības, pētniecības un uzņēmējdarbības vides sistēmisko saistību un no tā izrietošās iespējas un riskus, lai pilnveidotu augstvērtīgu vides un reģionālo politiku Latvijā un Latgalē.

Lai šo mērķi īstenotu, tiek organizētas sešas savstarpēji saistītas tematiskās iniciatīvas:

  • forums “ Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana”, Rēzekne, 2016. gada 25. novembris;
  • diskusija „Kā sasaistīt vides aizsardzības iniciatīvas ar pētniecību un uzņēmējdarbību? Latgales novadu pieredze", Ludza, 2017. gada 27. janvāris;
  • diskusija „Jaunatnes izglītošana Latvijas līdzsvarotai attīstībai, dabas un kultūras vērtību saglabāšanai", Madona, 2017. gada 17. februāris;
  • diskusija „Tranzīts un vides aizsardzība”, Līvāni, 2017. gada 3. marts;
  • forums, veltīts Latgales simtgades kongresa atcerei "Ilgtspējas faktori un dabas vērtību saglabāšana Latvijas nākamajos simts gados", Rēzekne, 2017. gada 28. aprīlis;
  • Rāznas Nacionālā parka dabas vērtībām un parka 10 gadu jubilejai veltītā izstāde (ekspozīcijas atklāšana forumā Rēzeknē 2017. gada 28. aprīlī).

Būtiskākie ekspertu ieteikumi un secinājumi tiks apkopoti gala ziņojumā, kurš tiks sniegts projekta noslēguma forumā "Ilgtspējas faktori un dabas vērtību saglabāšana Latvijas nākamajos simts gados". Zīmīgi, ka tas notiks Latgales kongresa vēsturiskajā datumā, atzīmējot tā atceres simtgadi, 2017. gada 28. aprīlī Rēzeknē. Ziņojums būs publicēts arī dažādos plašsaziņas līdzekļos, sociālajos tīklos un projekta īstenotāju interneta mājas lapās.

Dažas domas par projekta nozīmīgumu:

Edmunds Teirumnieks, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors

“No 1996. gada Rēzeknē tiek īstenotas vides izglītības studiju programmas bakalaura, maģistra un doktora līmenī. Daudzi šo programmu absolventi arī strādā konkrētajā specialitātē vai ar to saistītā sfērā. Tāpat augstskola ir attīstījusi vides inženierzinātnes pētniecības jomu.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai ir izveidojies savs partneru loks – iestādes un organizācijas, kuras darbojas vides aizsardzībā, taču ar mūsu pieredzi vien nepietiek, lai valsts mērogā piesaistītu uzmanību vides problēmām, lai apzinātu un saglabātu dabas vērtības.

Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda dotajai iespējai, šī projekta ietvaros mēs varam diskutēt un sniegt sabiedrībai ziņojumu par esošo situāciju, kā arī iespējamiem risinājumiem.

Būtiski, ka šie svarīgie jautājumi plašā lokā tiek aktualizēti Latvijas simtgades un Latgales kongresa simtgades gaidās”.

Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs

"Rēzeknes novads var lepoties ar izcilām dabas vērtībām - Latgales pērli Rāznas ezeru, leģendām apvīto Mākoņkalnu, putnu vērotāju iecienīto Lubāna mitrāju un citām ainaviski bagātām vietām. Lai šo dabas daudzveidību un krāšņumu sajustu arī nākamās paaudzes, mums kā pašvaldībai ir svarīgi iesaistīties dabas bagātību saglabāšanā un iedzīvotāju izglītošanā par vides jautājumiem. Tāpēc arī Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā dominē vides joma. Tāpat arī pašvaldība ir izstrādājusi dabas teritoriju izmantošanas priekšnoteikumus, kā arī dabas resursu apsaimniekošanas un saglabāšanas noteikumus, kas nodrošina pēc iespējas pilnvērtīgāku bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu. Mūsu sadarbība ar Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmiju un Rāznas dabas parku vides jomā ir vainagojusies ar daudzu veiksmīgu projektu īstenošanu. Jaunākā iniciatīva ir Latvijas vides aizsardzības fonda konkursa aktivitātes “Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” ietvaros pašreiz topošā Rāznas Nacionālā parka dabas vērtībām un parka 10 gadu jubilejai veltītā izstāde, ar ko ikviens interesents varēs iepazīties Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 2017. gada 28. aprīlī foruma "Ilgtspējas faktori un dabas vērtību saglabāšana Latvijas nākamajos simts gados" laikā.”

Alīna Gendele, Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja, Ludzas novada domes priekšsēdētāja

 "Esam iesaistījušies šajā nākotnes projekta īstenošanā, lai uzlabotu uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu, sekmētu Latgales dabas bagātību apzināšanu un to izmantošanu uzņēmējdarbības attīstībā. Mūsu uzņēmējiem ir nepieciešama palīdzība, piesaistot finanšu līdzekļus zinātnisko pētījumu veikšanai (piemēram, medicīnas tūrisma un kosmētikas ražošanas jomā)."

Andris Vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētājs

„Projekta īstenošanas gaitā Līvānos 2017. gada 3. martā notiks diskusija “Tranzīts un vides aizsardzība”, jo esam viena no tām pilsētām, kuru vairāk nekā četru kilometru garumā šķērso tranzīta iela (šoseja Rīga – Daugavpils A6). Pilsētai nav apvedceļa, līdz ar to transporta plūsma ir kā dzīva artērija. Ir svarīgi, lai tranzīta plūsma nenodarītu kaitējumu videi un cilvēkiem. Ir skaidrs, ka tikai, izglītojot sabiedrību, mēs varam cerēt, ka cilvēki apzināsies riskus un meklēs risinājumus problēmām, tāpēc uzskatām par svarīgu iesaistīties šī vides aizsardzības projekta īstenošanā kopā ar kolēģiem citās pašvaldībās un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.”

Projekts "Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana" veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

 

Informāciju par projektu sagatavoja:
Andra Mangale,
Projekta „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” koordinatore
Andris Nātriņš,
Latvijas Inovatoru apvienības valdes loceklis

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.