Par godu Latvijas simtgadei Liepājā, Grobiņā un Nīcā izcels dabas vērtības

26.10.2016

Sākusies projekta “Lejaskurzemes dabas vērtības Latvijas simtgadei” īstenošana, ar mērķi apzināt, izcelt un popularizēt apkārtējās dabas vērtības Liepājā, Grobiņā un Nīcā. 

Projekta ietvaros Liepājas Jūrmalas parkā tiks izvietoti gaismekļi pie 21 kokauga, kas ļaus tos izgaismot diennakts tumšajā laikā, tādējādi atklājot sugu daudzveidību, stumbru un vainagu dažādību arī citā rakursā. Valsts svētku laikā kokaugi tiks izgaismoti valsts karoga krāsās, savukārt ikdienā – gaišā krāsā. Tāpat tiks atjaunotas informatīvās plāksnes pie kokaugiem, lai veicinātu iedzīvotāju un pilsētas viesu izglītošanu par Jūrmalas parkā esošajām dabas vērtībām.

Grobiņas novads izveidos interaktīvu vides objektu “Grobiņas novada dižakmeņi Latvijas simtgadē” vienā no novada populārākajām vietām – Grobiņas promenādē, tādējādi veicinot esošo dabas vērtību apziņas stiprināšana Grobiņas novada iedzīvotāju, t.sk., jaunās paaudzes vidū.

Nīcas novads šī projekta ietvaros izstrādās būvprojektu un uzsāks Nīcas centra stila dārza izveidi, kura koncepts izstrādāts balstoties uz jau esošu apstādījumu parku, kas simbolizē Nīcas bagātīgās dārzu kopšanas tradīcijas. Visa parka koncepts ir detalizēti izstrādāts novadnieces Lienes Ausējas diplomdarba ietvaros Latvijas Lauksaimniecības universitātē 2016. gadā. Nīcas novada identitāte ir tās dabas vērtības, īpaši par tradīciju kļuvušie Nīcas skaistie dārzi, tādēļ projekta ietvaros paredzēts tos izcelt un iekopt, ar īpašu rūpību gatavojoties Latvijas valsts simtgades svinībām.

Projekta īstenošana veltīta Latvijas valsts simtgades svinībām, kas notiks laikā no 2017. gada līdz 2021. gadam. Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai.

Projekta vadošais īstenotājs ir Liepājas pilsētas pašvaldība, projekta partneri ir Grobiņas novada dome un Nīcas novada dome.

Projekts "Lejaskurzemes dabas vērtības Latvijas simtgadei" veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.”

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.