Grāmata par Ķemeru Nacionālā parka floru

21.09.2016

2016. gadā un 2017. gada sākumā ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējumu Ķemeru nacionālā parka fonds ievieš projektu „Grāmatas par Ķemeru Nacionālā parka floru sagatavošana un izdošana” (projekta reģ. Nr. 1-08/139/2016).

Grāmatu iecerēts izdot par godu 2017. gadā gaidāmajai Ķemeru Nacionālā parka 20 gadu jubilejai. Izdevums par šī nacionālā parka vaskulāro augu floru tiek sagatavots pirmoreiz, un nekad šādi dati nav tikuši apkopoti un publicēti. Informācija, kas nepieciešama šāda apjoma izdevuma sagatavošanai, protams, nav ievācama ne viena, ne divu gadu laikā – tā meklēta, krāta un glabāta, vētīta un analizēta jau gandrīz desmit gadus. Tās ir bijušas daudzas ekspedīcijas, daudz darba dienu pie dažādu laiku literatūras avotiem un kartēm, daudz herbāriju vākumu, daudz lielisku atradumu un pārsteidzošu jaunatklājumu, kas ir nozīmīgi ne tikai nacionālā parka, bet arī valsts mērogā. Rezultātā zinām daudz vairāk par sugu izplatību ne tikai vietējā, bet arī Latvijas mērogā nekā līdz šim.

Ķemeru Nacionālā parka teritorijas ir īpaša gan ar savām piejūras un Rietumlatvijas “odziņām” – sugām, kas neaug iekšzemē vai tur ir ārkārtīgi retas, kā arī atrodamies tādā kā sugu izplatības areālu robežjoslā – te ir sastopamas sugas, kas Latvijā nav atrodamas tālāk uz rietumiem vai tālāk uz ziemeļiem. Īpatnējo ģeoloģisko un augsnes apstākļu, relatīvi mazskartās dabas un citu apstākļu dēļ te ir daudz retumu – sugu skaita ziņā esam teju Latvijas augu sugām bagātāko teritoriju augšgalā.

Šovasar, lai “pieliktu punktu” – grāmatas izskatā – apmeklētas dažādas Ķemeru Nacionālā parka daļas, ievākts papildus herbārijs sugu saraksta precizēšanai un veikta floras inventarizācija sugu izplatības precizēšanai, kā arī ievākts svaigs fotomateriāls – tas viss noderēs grāmatas sagatavošanā.

Pašlaik grāmatas autore Agnese Priede aktīvi strādā pie datu apkopošanas. Teju pabeigta iecerētā sugu izplatības karšu melnrakstu un floras saraksta sagatavošana. Uzsākta karšu “glītrakstu” sagatavošana, kā arī paralēli vēl arvien norit darbs pie neskaidro taksonu noteikšanas – ne visas sugas ir tik viegli nosakāmas, daudzkārt nepieciešama īpaša pieredze un zināšanas, tādēļ tiek iesaistīt arī citi speciālisti botāniķi. Noris arī darbs pie teksta precizēšanas un kopā likšanas.

Grāmata būs lasāma nākamā gada pirmajā pusē, kad ar šīs unikālās teritorijas floru un ne tikai varēs iepazīties visi interesenti.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.