Dabas parka “Daugavas loki” apsaimniekošanas pasākumu ieviešana

19.08.2016

Šī gada laikā Krāslavas novada dome īstenos aktivitātes, lai labiekārtotu Adamovas dabas taku, kura ietilpst dabas parka “Daugavas loki” teritorijā.

Paredzētie takas labiekārtošanas darbi tika ieplānoti Krāslavas novada domes projektā “Dabas aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas parka “Daugavas loki” Adamovas takā”, kas tika iesniegts Latvijas vides aizsardzības fonda aktivitātes „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” projektu konkursā.

Papildus labiekārtošanas darbiem ir paredzēts izstrādāt un izdot informatīvo materiālu bērniem par Krāslavas novadā esošajām īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, kā arī tūrisma sezonas noslēgumā organizēt kursus tūrisma jomas pārstāvjiem par ilgtspējīgām tūrisma attīstības iespējām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Dabas parks “Daugavas loki” tika dibināts 1990. gadā, lai saglabātu unikālo Daugavas ielejas vidusteces ainavu, vērtīgos dabas kompleksus, dabas daudzveidību, kā arī kultūrvēsturiskos pieminekļus. Dabas parka teritorijā ietilpst 8 lieli Daugavas līkumi no Krāslavas līdz Naujienes gravai. Parka teritorija iekļauta Natura 2000 teritorijā – aizsargājamo ainavu apvidū “Augšdaugava”, kā arī Daugavas loki iekļauti UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.

Adamovas dabas takā – 1,8 km garumā, ir iespējams iepazīt dabu visā tās daudzveidībā – baudīt skaistas ainavas, iet pa noslēpumainām gravām, vērot dabas pieminekļus. No Adamovas pilskalna paveras lielisks skats uz Krāslavu un Daugavas senleju.

Krāslavas novada domes projekta “Dabas aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas parka “Daugavas loki” Adamovas takā” īstenošanu paredzēts pabeigt līdz šī gada novembrim. Projekta kopējais finansējums ir 13 880,61 EUR, no kuriem 85% finansē Latvijas vides aizsardzības fonds.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.