Labiekārtos Kokneses parku

11.08.2016

Kokneses novada dome ir uzsākusi projekta „Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” dabas aizsardzības plāna ieviešana” īstenošanu, kas tika iesniegts un atbalstīts konkursa ietvaros aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”.

Valsts budžeta finansējums 13 597 eiro apmērā piešķirts Kokneses parka gājēju celiņu grants seguma atjaunošanai 1694 km2 platībā, 40 koku kopšanai un nokaltušo zaru apzāģēšanai, koka skulptūras „Mūžībai” atjaunošanai un konstruktīvo bojājumu novēršanai, 4 solu atjaunošanai un 2 atkritumu urnu uzstādīšanai.

Projekta mērķis ir realizēt dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” dabas aizsardzības plānā paredzētās aktivitātes, veicinot dabas bagātību, kultūrvēsturisko vērtību un vides saglabāšanu, uzlabojot apmeklētāju informētību un drošību.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 15 998,98, no tām EUR 13 597,00 ir Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums un EUR 2401,98 - Kokneses novada domes līdzfinansējums.

Projekts jāīsteno līdz 2016.gada 31.oktobrim.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.