Teritoriju plānotājus informē par ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanu

14.04.2016

2016.gada 5.aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās norisinājās Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” 3.seminārs “Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana: metodes un prakses”, kas pulcināja teritoriju plānošanas speciālistus un citus interesentus.

Pasākumā tika prezentēti projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” mērķi, uzdevumi un sagaidāmie rezultāti, projekta ietvaros izmantotā ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas un kartēšanas pieeja un ekosistēmu pakalpojumu indikatoru izstrāde. Tāpat tika apspriestas aktualitātes ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas jomā pasaulē. Visas seminārā izskanējušās prezentācijas atrodamas projekta  mājas lapas sadaļā "Publikācijas".

Seminārā uzstājās lektori no Baltijas Vides Foruma, biedrības “Baltijas krasti”, uzņēmuma SIA “Ardenis” un Vidzemes Augstskolas un Liepājas Augstskolas.

Pasākuma ietvaros arīdzan tika prezentēta jaunizveidotā projekta īsfilma, kas skaidro ekosistēmu pakalpojumu pieejas būtību. Tā atspoguļo dabas sniegtos labumus un priekšrocības, kas palīdz nodrošināt cilvēku dzīves apstākļus, taču kas bieži mums ikdienā paliek nepamanīti.

Filmas latviskā versija https://youtu.be/16xqHIiLpus       
Filmas versija ar angļu valodas subtitriem https://youtu.be/RNiWe7j-c3Y

Nākamais projekta seminārs paredzēts 2016. gada rudenī un tajā plānots detalizētāk skaidrot ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšanu teritoriju plānošanas procesos.

Papildus informācija:

Eiropas Savienības LIFE+ programmas „Vides politika un pārvaldība” projekts “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi”/ LIFE EcosystemServices  jeb LIFE13 ENV/LV/000839 "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" aptver Saulkrastu un Jaunķemeru piekrastes teritorijas un to īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, Saulkrastu novada pašvaldība un biedrība “Baltijas krasti”. Projekta kopējais mērķis ir veicināt uz ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtēšanas pieeju balstītu stratēģisko plānošanu Latvijas piekrastē.

Projekts ir viens no pirmajiem, kas aizsāk ekosistēmu pakalpojumu metodes izpēti un pielietošanu Latvijā. Īstenojot ekosistēmu un to pakalpojumu novērtēšanu, tiks izstrādāta inovatīva, Latvijas piekrastes situācijai pielāgota metodika un interaktīvs rīks, kas ļaus sabalansēt piekrastes teritorijas ekonomiskās, sociālās un vides intereses un pieņemt uz ekonomiskiem aprēķiniem balstītus lēmumus, novēršot situāciju, ka konkrētajā teritorijā notiek neefektīva un reģionam zaudējumus nesoša darbība. Projekta ietvaros izstrādātā metodika palīdzēs integrēt ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma pieeju Latvijas piekrastes pašvaldību lēmumu pieņemšanā un telpiskās plānošanas procesos.

Projekta kopējais budžets ir 753 290 EUR, no kuriem 376 641 EUR ir LIFE+ programmas līdzfinansējums, 277 430 EUR ir Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējums, bet 99 219 EUR ir partneru līdzfinansējums. Projekts īstenošana ilgs līdz 2018. gada 31. maijam.

Ekosistēmas – dzīvo organismu, nedzīvo dabas elementu un to dzīves vides kopums, kas mijiedarbojas un kopā veido vienotu sistēmu.
Ekosistēmu pakalpojumi – ekosistēmu nodrošinātie materiālie un nemateriālie labumi, kas palīdz nodrošināt cilvēku dzīves apstākļus. Piemēram, ekosistēmu pakalpojumi ietver pārtikas produktu, ūdens nodrošināšanu, plūdu regulēšanas funkciju, augsnes erozijas un slimību uzliesmojumu mazināšanas funkciju, kā arī nemateriālās vērtības, piemēram, atpūtas nodrošināšanu dabas teritorijās.
Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskā novērtēšana – ekosistēmu pakalpojumu vērtības aprēķināšana naudiskā/monetārā izteiksmē pēc noteiktas metodikas.
 

Kontaktinformācijai: Rita Arāja
Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
rita.araja@daba.gov.lv; tel.: +371 28262608
Projekta mājas lapa: http://ekosistemas.daba.gov.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.