Aizvadītas sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu praktiskās apmācības un monitoringa sezona

22.12.2015

Ar semināru, apliecinājumu pasniegšanu un ekspertu darba kvalitātes izvērtējumu un norādījumiem nākamajam gadam otrdien, 2015.gada 15.decembrī noslēdzās Dabas aizsardzības pārvaldes organizētās sugu un biotopu aizsardzības ekspertu mācības, kā arī notika atskatīšanās uz 2015.gadā veiktajiem darbiem bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas ieviešanā. Ekspertu mācības norisinājās kopš pavasara ar mērķi uzlabot un padziļināt sugu un biotopu aizsardzības jomā strādājošo zināšanas un prasmes.

Viens no Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumiem ir sertificēt sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertus, veikt to profesionālās darbības uzraudzību un izvērtēt ekspertu profesionālo darbību, tāpēc mēs rūpējamies, lai ekspertiem tiktu nodrošināta profesionālās kvalitātes celšanas iespējas. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes darbības stratēģiju arī nākamajā gadā mēs, Pārvaldes speciālisti, lielu uzmanību pievērsīsim ekspertu darbam un tā kvalitātei, iespēju robežās organizējot gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības,” atklājot pasākumu, sacīja Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore Sandra Bērziņa.

Kopumā nodarbību ciklā speciālisti ieguva zināšanas par Eiropas nozīmes aizsargājamo biotopu izdalīšanu un to kvalitātes novērtēšanu, kā arī bezmugurkaulnieku Natura 2000 teritoriju un fona monitoringu. Apliecinājumus par mācību kursa apguvi otrdien saņēma vairāk nekā 100 nozares eksperti ar priekšzināšanās konkrētajās darbības jomās.

Tā kā viens no Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumiem ir arī veidot un uzturēt sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sniegto atzinumu datubāzi, tad semināra laikā plaši tika iztirzāts ekspertu darbs šajā jomā, kā arī nepieciešamie uzlabojumi.

Jāpiebilst, ka dalība mācībās bija bez maksas, jo tās finansiāli atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonds. Mācības tiek rīkotas sadarbībā ar Vides gidu asociāciju.

Noslēdzoties ekspertu apmācību ciklam, visi lekciju un praktisko nodarbību materiāli ir publiski pieejami Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapas sadaļā Publikācijas.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.