Brocēnos notiks seminārs „Pārtikas atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde”

07.05.2015

Ceturtdien, 21. maijā, Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā notiks otrais „Kompostētāju kluba” seminārs „Pārtikas atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde”.

Semināru organizē biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” (LASA) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un ar Brocēnu novada pašvaldības atbalstu projekta "Kompostētāju klubs - bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa", reģ. nr. 1-08/508/2014 ietvaros, kas tiek realizēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu.

Semināra mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni un zināšanas par pārtikas atkritumu pārstrādes nepieciešamību, pārstrādes tehnoloģiskajām iespējām un likumdošanas prasībām.

Praktiskajā daļā semināra dalībnieki apmeklēs sadzīves atkritumu šķirošanas un pārkraušanas staciju „Vibsteri”, Remtes pagastā, Brocēnu novadā.

 

Semināra tēmas:

Pārtikas un sabiedriskās ēdināšanas atkritumi un to apsaimniekošanas prasības.

Pārstrādes risinājumi dažādu kategoriju pārtikas atkritumiem.

Likumdošanas prasības dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apsaimniekošanai.

Biodegradablo atkritumu ietekme uz nešķiroto un jaukto atkritumu turpmāko pārstrādi.

Pārtikas un sabiedriskās ēdināšanas atkritumu savākšana.

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrāde.

 

Seminārs ir bez maksas. Papildus informācija par semināru un reģistrācija vietnē: http://www.lasa.lv/seminars-partikas-atkritumu-apsaimniekosana-un-parstrade/

„Kompostētāju klubs” ir informatīva platforma biedrības LASA vietnē: http://www.lasa.lv/kompostetaju-klubs/, kurā kompostētāji aicināti reģistrēties un dalīties ar savu pieredzi, uzzināt aktualitātes, iegūt noderīgu informāciju par nepieciešamību pārstrādāt bioatkritumus, izvēlētos pārstrādes tehnoloģijas ar zemāku vides ietekmi un lielāku pievienoto vērtību – komposta un enerģijas ražošana.

Kampaņas galvenā mērķauditorija – mājsaimniecības, pašvaldības, uzņēmumi un iestādes. Tā norit no 2015. gada 10. februāra līdz 2015. gada 30. novembrim un aptver visu Latvijas teritoriju.

 „Kompostētāju klubs” aicina kompostētājus dalīties ar savu pieredzi, pievienoties jauniem dalībniekiem, līdzdarboties projekta aktivitātēs, kā arī apzināt un popularizēt labās prakses piemērus Latvijas pašvaldībās.

 

Semināra programma

 

Papildus informācija:

Ināra Teibe

 Kompostētāju klubs” projekta vadītāja, biedrība LASA

Tālr.: 29443292

e-pasts: inara.teibe@inbox.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.