Portālā Dabasdati.lv atklāta ziņošanas sadaļa ligzdojošo putnu atlantam

06.05.2015

No 2015. gada 27. marta portālā Dabasdati.lv ir iespējams ziņot par ligzdojošo putnu novērojumiem īpaši izveidotā sadaļā http://dabasdati.lv/putnuatlants/. Eiropas ligzdojošo putnu atlanta (ELPA) novērojumu ziņošanas platformā ir iespējams ērti ievadīt informāciju par vairākām putnu sugām vienlaicīgi atlanta kvadrāta ietvaros. Datu ievades princips ir līdzīgs Latvijas ligzdojošo putnu atlanta 2000-2014 papīra anketām, taču šoreiz to var darīt elektroniski. Latvijas Ornitoloģijas biedrība sadarbībā ar karšu izdevniecību "Jāņa sēta" turpina darbu arī pie atlanta statistikas sadaļas, kurā varēs apskatīt aktuālo informāciju par kvadrātu apsekotību, sugu izplatību utt.

Aicinām iesaistīties ikvienu Dabasdati.lv lietotāju datu vākšanā Eiropas ligzdojošo putnu atlantam! To var darīt kaut vai labi pazīstot ikdienā redzamākos un dzirdamākos putnus, piemēram, žagatu, lielo zīlīti, pelēko vārnu, balto stārķi, balto cielavu, mājas balodi, ķīvīti, griezi u.c. Katrs ligzdojoša putna novērojums ir svarīgs. Turklāt atkārtojam - katrs putna novērojums vairs nav jāievada atsevišķi, bet par visiem vienā kvadrātā novērotiem putniem var ieziņot vienlaikus. Tas ir ļoti liels atvieglojums datu ievadē un atliek tikai vienreiz piefiksēt, ka attiecīgā kvadrātā dzied, piemēram, žubīte, lai sniegtu vērtīgu informāciju par žubītes izplatību Latvijā.

Precīzai putnu noteikšanai var izmantot arī pieejamos putnu noteicējus un balsu ierakstus. Ar novērojumu ziņošanas kārtību atlanta sadaļā var iepazīties instrukcijā. Paralēli elektroniskajai ziņošanai, novērojumus varēs iesniegt arī papīra formātā. Vairāk informācijas LOB interneta vietnē:http://www.lob.lv/lv/eiropas_atlants/.

Apkopojot informāciju par Latvijā novērotajām putnu sugām un to izplatības teritorijām, pēc tam apstrādājot šo informāciju digitāli, būt iespējams veikt zinātnisku analīzi un novērtēt kā mainījusies putnu populācija, kā arī prognozēt vides un klimata pārmaiņas turpmāk.

Latvijā līdz šim ir īstenota vairāku putnu atlantu sagatavošana nacionālā mērogā (piemēram, Latvijas ligzdojošo putnu atlants 1980-1984 un 2000-2004, Eiropas ligzdojošo putnu atlants 1985-1989) un vietējā mērogā (piemēram, Ķemeru nacionālā parka ligzdojošo putnu atlants 1999, Gaujas nacionālā parka ligzdojošo un ziemojošo putnu atlants 2002-2004). Šajos projektos novērojumi reģistrēti papīra anketās, no kurām dati manuāli (kas prasīja lielus cilvēkresursus) bija jāievada datu bāzē un tikai pēc tam bija iespējams analizēt iegūtos datus un apkopot rezultātus. Savukārt šajā projektā paredzēts novērojumus ziņot galvenokārt elektroniski (portālā Dabasdati.lv).

 

Latvijā datu ievākšanu Eiropas ligzdojošo putnu atlantam organizē Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 2015. gadā finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds, bet tehnisko risinājumu nodrošina karšu izdevniecību "Jāņa sēta".

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.