23.aprīlī seminārs "Zaļo atkritumu apsaimniekošana - nepieciešamība, iespējas un izaicinājumi"

17.04.2015

2015. gada 23. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 14.00.

Semināra norises vieta: Ķekavas kultūras namā, Gaismas ielā 17, Ķekavā, Ķekavas novadā.

Semināru organizē biedrība "Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija" (LASA) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un ar Ķekavas novada pašvaldības atbalstu projekta "Kompostētāju klubs - bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa", reģ. nr. 1-08/508/2014 ietvaros, kas tiek realizēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu.

Semināra mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni un zināšanas par zaļo parku un dārza atkritumu, notekūdeņu dūņu pārstrādes nepieciešamību, pārstrādes tehnoloģiskajām iespējām un likumdošanas ietvaru.

 

Semināra tēmas:

·         Bioatkritumu apsaimniekošana un likumdošanas prasības.

·         Komposts augsnes auglībai, gatavošanas procesi, tehnoloģijas.

·         Atkritumu saimniecības sistēmas attīstības iespējas.

·         Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana un izmantošana.

·         Vermikomposta ražošana un izmantošana.

·         Veido pasauli zaļāku!

 

Dalība seminārā ir bez maksas. Papildus informācija par semināru un  iepriekšēja reģistrācija līdz 20. aprīlim šeit: http://www.lasa.lv/seminars-zalo-atkritumu-apsaimniekosana-nepieciesamiba-iespejas-un-izaicinajumi/

 „Kompostētāju klubs” ir informatīva platforma biedrības LASA mājas lapā http://www.lasa.lv/kompostetaju-klubs/, kurā kompostētāji aicināti reģistrēties un dalīties ar savu pieredzi, uzzināt aktualitātes, iegūt noderīgu informāciju par nepieciešamību apsaimniekot bioatkritumus, izmantojamajām tehnoloģijām, kā arī citām pārstrādes iespējām un iegūtajiem produktiem. Kampaņa norit no 2015. gada 10. februāra līdz 2015. gada 30. novembrim un tā aptver visu Latvijas teritoriju.

Projektā iecerēts apzināt un popularizēt Latvijas labās prakses piemērus bioatkritumu pārstrādē. Informāciju par saviem pasākumiem kompostēšanas izmantošanā  un popularizēšanā Latvijas reģionos aicinātas ievietot mājas lapā arī citas organizācijas. Īpaši aicinātas līdzdarboties kampaņā ir pašvaldības.

Papildus informācija:

 

Ināra Teibe

 Kompostētāju klubs” projekta vadītāja, biedrība LASA

Tālr.: 29443292

e-pasts: inara.teibe@inbox.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.