Šoruden pabeigti vērienīgi Salacas tīrīšanas darbi

22.11.2014

Projekta „Salacas upes tīrīšana posmā no Mazsalacas līdz Ramatas ietekai” (LVAF Līguma Nr. 1-20/153) ietvaros Salaca attīrīta no sakritušiem kokiem un sanesumiem, novēršot upes aizaugšanu un palēnināšanos, padarot to drošāku un vieglāk pieejamu laivotājiem, kā arī atjaunojot teritorijas ainavisko vērtību. Vairāk kā 12 km garajā posmā izvākti ap 250 m3 koksnes.

Laika gaitā upē vietām bija izveidojušies pamatīgi sanesumi, ūdensteci kavēja arī vēja un bebru nogāztie un palu ieskalotie koki. Cilvēku bezatbildības dēļ samests arī daudz atkritumu, kas vēl jo vairāk piesārņoja šo Ziemeļvidzemes pērli. LVAF atbalsts ļāvis īstenot tik sen nepieciešamos darbus, sakārtojot upes posmu Mazsalacas novada teritorijā. Smagākie tīrīšanas darbi - koku izcelšana no upes, sastrādāšana un aizvešana - tika uzticēti SIA „Terra Logistics”, taču upes un tās krastu, kā arī smilšakmens atsegumu sakopšanas talkās iesaistījās vietējie iedzīvotāji, Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji un citi entuziasti.

Uzsākot darbus, bija skaidrs, ka no upes izvācami vismaz 100 m3 koksnes. Taču atsevišķās vietās tikai darba procesā varēja novērtēt reālos apjomus, ko slēpa upes dzelme. Vietās, kur upe bija aizsprostota gandrīz pilnībā, darbs bija sarežģīts un laikietilpīgs. Tika izcelti milzīgi egļu, ozolu un citu koku stumbri, no kuriem daži diametrā pārsniedza pat 80 cm, izvākti citi sakritušie vai ieskalotie zari un koki. Atrastas arī vairākas nogrimušas koka laivas, tīkli, nemaz nerunājot par dažādiem sadzīves priekšmetiem.

Salaca kļuvusi ne tikai vizuāli pievilcīgāka. Tīrīšanas darbi bija nepieciešami gan upes bioloģiskās vides uzlabošanai, gan laivotāju drošības un ērtības nodrošināšanai. Vietām ainavu grūti atpazīt, īpaši vietās, kur ūdens tūristiem laivas reizēm nācās nest pāri sakritušajiem kokiem - sanesumu vietas izzudušas, upe var brīvi plūst savā gaitā.  

Upes tīrīšana nav vienreizējs pasākums un situācijai jāseko līdzi regulāri. Pateicoties šī projekta ietvaros paveiktajam nākotnē, atbrīvojot Salacu no jauniem ieskalotajiem vai iegāztiem kokiem, šis darbs būs krietni vieglāks.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 39 450,00, no kurām LVAF finansējums veido 79%, pārējo līdzfinansējumu nodrošināja Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzekļi.

 

 

Baiba Auzāne,

projekta atbildīgā darbiniece

Dainis Ozols, biedrības „Ziemeļvidzemes ģeoparks”

valdes priekšsēdētājs

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.